• Sång 86 och bön

  • Inledande ord (max 3 min.)

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

ÖVNING FÖR TJÄNSTEN

  • Förstabesök: (max 2 min.) Erbjud broschyren Lyssna till Gud. Lägg grunden för ett återbesök.

  • Återbesök: (max 4 min.) Gör ett återbesök hos någon som har tagit emot broschyren Lyssna till Gud, och resonera om sidan 2 och 3. Lägg grunden för nästa besök.

  • Bibelkurs: (max 6 min.) Led en bibelkurs genom att använda sidan 4 och 5 i broschyren Lyssna till Gud så får du leva för evigt med någon som tagit emot Lyssna till Gud vid förstabesöket. (km 7/12 2 § 4)

LIVET SOM KRISTEN

  • Sång 71

  • Församlingens behov: (10 min.)

  • Vilken nytta har du haft av det nya mötesupplägget och arbetshäftet?: (5 min.) Resonemang med åhörarna. Be åhörarna berätta vilken nytta de personligen har av det nya mötet. Uppmana alla att förbereda sig väl för att få ut så mycket som möjligt av mötet.

  • Församlingens bibelstudium: ia kap. 10 § 1–11, rutan på s. 86 (30 min.)

  • Sammanfattning och en överblick av nästa vecka (3 min.)

  • Sång 149 och bön