Nehemja stod upp för sann tillbedjan

13:4–9, 15–21, 23–27

  • Översteprästen Eljasib lät sig påverkas av Tobia, en motståndare som inte tillbad Jehova

  • Eljasib lät Tobia använda ett utrymme i templet

  • Nehemja kastade ut alla Tobias möbler, renade rummet och såg till att det användes på rätt sätt igen

  • Nehemja fortsatte att rena Jerusalem från allt orent