Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  Februari 2016

 HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN | NEHEMJA 12, 13

Lärdomar från Nehemja

Lärdomar från Nehemja

Nehemja stod upp för sann tillbedjan

13:4–9, 15–21, 23–27

  • Översteprästen Eljasib lät sig påverkas av Tobia, en motståndare som inte tillbad Jehova

  • Eljasib lät Tobia använda ett utrymme i templet

  • Nehemja kastade ut alla Tobias möbler, renade rummet och såg till att det användes på rätt sätt igen

  • Nehemja fortsatte att rena Jerusalem från allt orent