Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Systrar i Indonesien använder broschyren Lyssna till Gud.

LIVET OCH TJÄNSTEN SOM KRISTEN – ARBETSHÄFTE Februari 2016

Månadens förslag

Tips på hur man kan erbjuda Vakna! och Lyssna till Gud. Använd förslagen för att skapa egna erbjudanden.

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Nehemja älskade sann tillbedjan

Gör dig en bild av hur han ansträngde sig för att bygga upp Jerusalems murar och underlätta för sanna tillbedjare. (Nehemja 1–4)

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Nehemja var en bra tillsyningsman

Han hjälpte till att göra israeliternas högtider till glada tillfällen. Gör dig en bild av händelserna i Jerusalem under tishri 455 f.v.t. (Nehemja 8:1–18)

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Guds lojala tjänare stöder hans anordningar

På Nehemjas tid var Jehovas folk redo att understödja sann tillbedjan. (Nehemja 9–11)

LIVET SOM KRISTEN

Världens bästa liv

Det finns mycket de unga kan göra i Jehovas organisation. Använd de här frågorna för att diskutera filmen.

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Lärdomar från Nehemja

Gör dig en bild av hur modigt Nehemja försvarade sann tillbedjan. (Nehemja 12, 13)

LIVET SOM KRISTEN

Bjud in alla på ditt distrikt till minneshögtiden!

Förslag på hur man kan bjuda in till minneshögtiden 2016 och hur man steg för steg kan hålla intresset vid liv.

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Ester stod upp för Guds folk

Föreställ dig hennes mod när hon försvarade Jehovas folk. (Ester 1–5)