VARFÖR DET ÄR VIKTIGT: Sakarja förutsade att människor från alla språkgrupper skulle reagera positivt på de goda nyheterna. (Sak 8:23) Men hur skulle de få höra dem? (Rom 10:13–15) Vi har ansvaret och den stora förmånen att predika de goda nyheterna för alla på vårt distrikt. (od 84 § 10, 11)

HUR MAN GÖR:

  • Förbered dig. Brukar du träffa människor som pratar andra språk? Du kan lära dig enkla fraser med hjälp av appen JW Language. Eller så kan du använda din mobil eller platta för att visa den besökte hur man kan hitta mer information på sitt språk på jw.org.

  • Var uppmärksam. Missa inte att prata med dem som du träffar på gatan eller som väntar i bilar när du går på ditt distrikt. Försök även vara fokuserad och uppmärksam när du tar del i offentligt vittnande.

  • Var ihärdig. Ansträng dig för att nå dem du inte träffat hemma. Ha som mål att träffa någon i varje hushåll. Gå tillbaka olika dagar och tider. Vissa människor kanske vi kan nå genom gatutjänst eller genom att skriva eller ringa till dem.

  • Följ upp. Gå snabbt tillbaka när någon visat intresse. Om den besökte pratar ett annat språk kan du ordna så att någon som kan det språket går tillbaka. Fortsätt besöka personen tills han blir kontaktad av en förkunnare som pratar hans språk. (od 93, 94 § 39, 40)

TITTA PÅ FILMEN VI PREDIKAR ”TILL JORDENS MEST AVLÄGSNA DEL”. SVARA SEDAN PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Hur förberedde sig vittnena för att nå människor på avlägsna distrikt? (1Kor 9:22, 23)

  • Vilka utmaningar ställdes de inför?

  • Hur blev de välsignade?

  • Vad skulle du kunna göra för att nå fler på ditt distrikt?