VAKNA!

Fråga: Hur kan man hitta balans i livet och använda sin tid på ett bra sätt?

Bibelställe: Pre 4:6

Erbjudande: Det här numret av Vakna! ger praktiska förslag som kan hjälpa oss att prioritera rätt.

UNDERVISA MED HJÄLP AV BIBELN

Fråga: Varför finns vi till?

Bibelställe: Ps 37:29

Vad Bibeln lär: Gud skapade människor för att de skulle leva för evigt på jorden.

GODA NYHETER FRÅN BIBELN!

Fråga: Vart tror du att man kan vända sig för att få goda nyheter? [Visa filmen Vill du höra goda nyheter?]

Bibelställe: Jes 52:7

Erbjudande: Den här broschyren ger oss ”goda nyheter om något bättre” eftersom den innehåller ett positivt budskap från Bibeln.

MITT EGET FÖRSLAG

Följ upplägget i de här exemplen och skriv ner ditt eget förslag.