Av Hesekiels syn kan vi förstå att Jehovas folk skulle ge frivilliga offer. Hur skulle vi personligen kunna ge ”ett lovprisningens offer”? (Heb 13:15, 16)

Ett bra sätt att göra det på är genom att vara hjälppionjär. Tjänsteåret 2018 har flera månader med fem lördagar eller söndagar. Det underlättar särskilt för dem som arbetar heltid och går i tjänsten mest på helgerna. Dessutom kan man välja att göra antingen 30 eller 50 timmar som hjälppionjär under mars och april och under de månader när kretstillsyningsmannen besöker församlingen.

Men hur är det om man inte har möjlighet att vara hjälppionjär? Vi kan alla försöka förbättra kvaliteten på vår tjänst och kanske även utöka den lite. Oavsett vilka omständigheter vi har vill vi visa vår kärlek till Jehova genom att ge honom vårt allra bästa under det nya tjänsteåret. (Hos 14:2)

Hur kan jag efterlikna Sabinas iver?

TITTA PÅ FILMEN JAG KLARAR NÄSTAN ALLT MED JEHOVAS HJÄLP. SVARA SEDAN PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Vad motiverade Sabina Hernández att göra mer för Jehova?

  • Vad tycker du är uppmuntrande med Sabinas exempel?

  • När skulle du kunna vara hjälppionjär under tjänsteåret 2018?