VARFÖR DET ÄR VIKTIGT:

  • Tro är nödvändigt för att bli godkänd av Gud. (Heb 11:6)

  • Tro på Guds löften hjälper oss att uthärda svårigheter. (1Pe 1:6, 7)

  • Brist på tro kan leda till synd. (Heb 3:12, 13)

HUR MAN GÖR:

Hur kan jag stärka min egen och min familjs tro?

TITTA PÅ FILMEN UTVECKLA EGENSKAPER SOM STÄRKER LOJALITETEN – TRO. SVARA SEDAN PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Vad är ”tro fri från hyckleri”? (1Ti 1:5)

  • Vilket negativt inflytande måste vi undvika för att kunna stärka vår tro?

  • Varför kommer det att vara helt nödvändigt med tro under den stora vedermödan? (Heb 10:39)