Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Förkunnare erbjuder Goda nyheter-broschyren i Azerbajdzjan.

LIVET OCH TJÄNSTEN SOM KRISTEN – ARBETSHÄFTE Augusti 2017

Månadens förslag

Tips på hur man kan erbjuda Vakna! och hur man med hjälp av Bibeln kan förklara varför Gud skapade oss människor. Använd förslagen för att skapa egna erbjudanden.

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Jehova belönade en hednisk nation

Jehova belönade babylonierna efter deras 13-åriga belägring av Tyros. Hur visar han att han uppskattar vår lojala tjänst och våra uppoffringar?

LIVET SOM KRISTEN

Utveckla kristna egenskaper – Ödmjukhet

Varför är det viktigt med ödmjukhet? Hur kan vi visa det? Hur kan bön och Jesus exempel hjälpa oss att utveckla ödmjukhet?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Väktarens stora ansvar

Väktare hade ansvaret att varna staden när fara hotade. Varför ville Jehova att Hesekiel skulle vara en bildlig väktare för Israel?

LIVET SOM KRISTEN

Utveckla kristna egenskaper – Mod

Varför måste vi övervinna människofruktan? Hur kan begrundan, bön och förtröstan på Jehova hjälpa oss att utveckla mod?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Gog i Magog kommer snart att tillintetgöras

Bibeln beskriver vad som kommer att hända innan och efter det att Gog i Magog tillintetgörs.

LIVET SOM KRISTEN

Utveckla kristna egenskaper – Tro

Precis som Abraham måste vi visa tro på Jehova Gud även när det är svårt. Hur kan vi bygga upp en stark tro och lojalitet?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Hesekiels syn av templet och vad den betyder för dig

Hesekiels tempelsyn ger oss en påminnelse om Jehovas höga normer för tillbedjan. Hur kan den synen motivera dig?

LIVET SOM KRISTEN

När kan jag vara hjälppionjär nästa gång?

Ett mycket bra sätt att ge ett lovprisningens offer på är genom att vara hjälppionjär. Kan du utöka din tjänst på det här sättet?