Alla behöver tröst. (Pre 4:1) I september ska vi göra en extra insats för att sprida Vakttornet, som kommer att handla om tröst. Försök att lämna den till så många som möjligt. Men om vi ska kunna uppmuntra människor måste vi ju träffa dem ansikte mot ansikte, så vi lägger inte tidskrifterna i brevlådan hos dem som inte är hemma.

TESTA DET HÄR

”Alla behöver tröst och uppmuntran när det känns tungt. Var tror du att man kan få det? [Läs 2 Korinthierna 1:3, 4.] Det här numret av Vakttornet handlar om att Gud kan ge oss tröst.”

Om den du besöker verkar intresserad och tar emot tidskriften kan du

VISA FILMEN VARFÖR UNDERSÖKA BIBELN?

Erbjud sedan en bibelkurs.

FÖRBEREDA FÖR ETT ÅTERBESÖK

Ställ en fråga som du besvarar nästa gång ni ses, till exempel ”Varför gör inte Gud något åt allt hemskt som händer?