VARFÖR DET ÄR VIKTIGT. Man måste överlämna sitt liv åt Jehova och döpa sig för att bli godkänd av honom. (1Pe 3:21) Och om man sedan lever efter det beslutet finns det inget som kan skada ens andlighet. (Ps 91:1, 2) Vi överlämnar oss inte åt en människa, en uppgift eller en organisation, utan åt Jehova. Därför är det viktigt att de som studerar Bibeln kommer närmare Jehova och börjar älska honom. (Rom 14:7, 8)

HUR MAN GÖR:

  • Prata om vad ni lär er om Jehova under studiets gång. Förklara hur viktigt det är att läsa Bibeln varje dag och att ”be oupphörligt”. (1Th 5:17; Jak 4:8)

  • Peppa den som studerar att ha överlämnande och dop som mål. Hjälp honom eller henne att nå mindre mål längs vägen, som till exempel att svara på mötena eller att vittna för bekanta. Men tänk på att Jehova aldrig tvingar någon att tjäna honom. Det är upp till var och en att bestämma om man vill överlämna sig eller inte. (5Mo 30:19, 20)

  • Hjälp din elev att hitta motivationen att göra de förändringar som behövs för att kunna bli döpt och för att glädja Jehovas hjärta. (Ord 27:11) Man kan behöva hjälpa till under en längre tid, eftersom en del personlighetsdrag och vanor kan sitta så djupt att det blir svårt att ta på ”den nya personligheten”. (Ef 4:22–24) Tipsa om artiklarna ”Bibeln förändrar liv” som finns i Vakttornet.

  • Berätta om sådant som gjort dig glad när du har tjänat Jehova. (Jes 48:17, 18)