Att göra lärjungar har mycket gemensamt med att bygga hus. I båda fallen behöver man lära sig att använda sina verktyg. Det gäller särskilt vårt främsta verktyg, Bibeln. (2Ti 2:15) Men vi måste även kunna använda de publikationer och filmer som ingår i vår standarduppsättning av tjänsteverktyg. Syftet med de här verktygen är att göra lärjungar. *

Hur kan du bli skickligare på att använda våra tjänsteverktyg? 1) Be din grupptillsyningsman om hjälp, 2) samarbeta med erfarna förkunnare eller pionjärer och 3) öva, öva, öva. I takt med att du blir skickligare på att använda de här publikationerna och filmerna kommer du att få känna hur kul det är att vara med i vårt stora andliga byggprojekt.

TIDSKRIFTER

BROSCHYRER

BÖCKER

VIKBLAD

FILMER

INBJUDNINGAR

VISITKORT

^ § 3 Vissa publikationer har en särskild målgrupp och ingår inte i standarduppsättningen. Men vi kan ändå använda dem när det passar.