3:1–5

Varför blev Jesus djupt bedrövad över de religiösa ledarnas inställning? Det var för att de gjorde sabbaten till en tung börda genom att lägga till en mängd detaljföreskrifter. Det var till exempel förbjudet att döda en loppa. Och man fick bara hjälpa någon som var sjuk eller skadad om livet var i fara, så brutna ben eller stukningar fick man inte behandla på sabbaten. Det är tydligt att de religiösa ledarna inte hade någon medkänsla med mannen med den förtvinade handen.