Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  April 2017

 LIVET SOM KRISTEN

Rikets sånger ger oss kraft och mod

Rikets sånger ger oss kraft och mod

Paulus och Silas lovprisade Gud med sång när de satt i fängelse. (Apg 16:25) Sång och musik har verkligen stor kraft och kan fylla oss med mod under svåra förhållanden. Så var det också för våra medtroende som satt i koncentrationslägret Sachsenhausen i Nazityskland och för dem som var förvisade till Sibirien.

Snart kommer den nya sångboken Sjung till Jehova med glädje att finnas på fler språk än engelska. När vi får den kan vi försöka lära oss sångerna genom att öva på dem under den andliga familjekvällen. (Ef 5:19) Då kan den heliga anden hjälpa oss att komma ihåg texterna när vi möter problem. Våra sånger kan hjälpa oss att hålla hoppet levande, och de kan styrka och uppmuntra oss under svårigheter. Och när vi är vid gott mod kan de vackra texterna förmedla den glädje vi känner och få oss att sjunga ”högt av fröjd”. (Ps 33:1–3; 1Kr 15:16) Visst vill vi ta vara på våra fina Rikets sånger!

TITTA PÅ FILMEN EN SÅNG SOM SPORRADE FÅNGARBETARE OCH SVARA SEDAN PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Vilka omständigheter gjorde att broder Frost komponerade en sång?

  • Hur fick bröderna i Sachsenhausen kraft och mod av den här sången?

  • I vilka situationer i vardagen kan du bli styrkt av Rikets sånger?

  • Vilka Rikets sånger skulle du vilja lära dig utantill?