Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  April 2017

 LIVET SOM KRISTEN

Du kan uppmuntra någon som har glidit bort

Du kan uppmuntra någon som har glidit bort

På minneshögtiden varje år kommer det många som har glidit bort från sanningen. De påbörjade en gång i tiden sin resa på livets väg men har av olika anledningar blivit inaktiva. Några sådana anledningar tas upp i broschyren Kom tillbaka till Jehova. (Heb 12:1) Men även de som har saktat farten är värdefulla för Jehova, som har köpt dem med blodet av sin son. (Apg 20:28; 1Pe 1:18, 19) Hur kan vi hjälpa dem att komma tillbaka till församlingen?

De äldste försöker hitta och hjälpa medtroende som har kommit bort från församlingen, precis som en herde skulle leta efter ett får som försvunnit. (Lu 15:4–7) Det här speglar Jehovas varma kärlek för dem. (Jer 23:3, 4) Men det är inte bara de äldste som kan uppmuntra dem; det kan vi alla göra. Jehova uppskattar verkligen när vi anstränger oss för att visa kärlek och empati, och dessutom kan det vara väldigt givande. (Ord 19:17; Apg 20:35) Försök därför tänka ut vilka du skulle kunna uppmuntra, och gör det nu.

TITTA PÅ FILMEN UPPMUNTRA DEM SOM ÄR OVERKSAMMA OCH SVARA SEDAN PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Vad gjorde Abbey när hon träffade ett vittne som hon inte kände?

  • Varför är det bra att prata med de äldste innan vi hjälper någon som inte längre är aktiv i församlingen?

  • Hur förberedde sig Abbey för att besöka Laura den andra gången?

  • Hur visade Abbey uthållighet, tålamod och kärlek när hon försökte uppmuntra Laura?

  • Vad lär vi oss av Jesus liknelse i Lukas 15:8–10?

  • Vad blev resultatet av de gemensamma ansträngningarna att hjälpa Laura?