Den som ger råd ska stärka andra med sina ord

16:4, 5

  • Job var deprimerad och hade ångest, så han behövde stöd och uppmuntran

  • Jobs tre ”vänner” sa ingenting för att trösta honom. De kom i stället med anklagelser och gjorde det värre för honom

Bildads hårda ord fick Job att ropa i förtvivlan

19:2, 25

  • Job ropade till Jehova om att få någon slags lindring, till och med om att få dö

  • Job fokuserade på uppståndelsehoppet och fortsatte troget att härda ut