VY
Text
Bild

När Elihu gick in i samtalet gav han råd och bemötte Job på ett helt annat sätt än Elifas, Bildad och Sofar. Han var en riktig vän och en bra rådgivare, och han är värd att efterlikna.

EN BRA RÅDGIVARE ÄR:

ELIHU ÄR ETT FÖREDÖME

32:4–7, 11, 12; 33:1

 

 • TÅLMODIG

 • LYHÖRD

 • RESPEKTFULL

 
 • Elihu väntade tålmodigt på att de äldre männen skulle prata klart innan han sa något

 • Han lyssnade uppmärksamt och var därför mer insatt i vad saken gällde innan han gav råd

 • Han använde Jobs namn och såg honom som en vän

 

33:6, 7, 32

 

 • ÖDMJUK

 • TILLGÄNGLIG

 • MEDKÄNNANDE

 
 • Elihu var ödmjuk och vänlig och erkände sin egen ofullkomlighet

 • Han visade Job empati

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • BALANSERAD

 • OMTÄNKSAM

 • ANDLIG

 
 • Elihu visade vänligt att Jobs inställning var obalanserad

 • Elihu hjälpte Job att inse att hans rättfärdighet inte var det viktigaste

 • Elihus fina råd gjorde att Job kunde ta till sig av det Jehova senare skulle säga