För nästan 2 000 år sedan fick de kristna uppmaningen att ”älska hela brödraskaran”. Hur har Jehovas vittnen följt den uppmaningen? Filmen tar upp tre områden där brödraskaran når det här målet: 1) predikoarbetet, 2) hjälparbetet och 3) mötesverksamheten.