Petr är specialiserad på mänskligt tänkande. Se hur hans studier om orsak och verkan fick honom att ifrågasätta det han tidigare trott på.