Massimo Tistarelli är robotforskare och specialiserad på datorseende. Hans intresse och respekt för vetenskap fick honom att ifrågasätta sin tro på evolutionsteorin.