Irène trodde att likheterna i anatomin hos olika organismer stödde evolutionsläran. Men hennes arbete med benproteser fick henne att tänka om.