Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

”Kom ihåg Lots hustru”

”Kom ihåg Lots hustru” (Del 3)

”Kom ihåg Lots hustru” (Del 3)

Kom ihåg vem du valt att tjäna

 

Ta reda på mer

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

Var på din vakt mot hjärtats ”avsikter”

Ibland kan vårt hjärta försöka rättfärdiga ett felaktigt handlingssätt. Vad kan hjälpa oss att se vad som verkligen finns i vårt hjärta?

VAKNA!

Något som är värt mer än pengar

Kan rikedom göra dig lycklig? Bibeln visar vad som ger sann och bestående lycka.