En andlig människa kan se profetior uppfyllas och bygga upp en stark tro. Se mer om det i den här filmen.