En översikt över dramatiska händelser som kommer att känneteckna Jehovas dag.