Få en kort sammanfattning av Esters bok som visar hur Ester modigt stod upp för Guds folk. Se också vilken betydelse boken har för oss.