Få grundläggande information om bibelboken Esra, som beskriver kampen för den sanna tillbedjan i Jerusalem efter fångenskapen i Babylon.