Vad har hänt under de hundra år som gått sedan Guds kungarike började regera?