David litade på Gud. Trots att utmaningarna ibland kändes för stora slutade han aldrig tjäna den sanne Guden. Se hur Jehova välsignade Davids lojalitet och hur vi också kan bli välsignade om vi följer Davids goda exempel.