Religiösa och personliga trosuppfattningar har gjort att många har valt att inte ta emot blodtransfusion utan i stället välja alternativa lösningar. Hur har läkarkåren hanterat den utmaningen, som handlar om att respektera patientens rättigheter? Filmen tar upp olika kirurgiska ingrepp och instrument och även kroppens egen försvarsmekanism som har hjälpt läkare att hantera utmaningen framgångsrikt.