Den bibliska skildringen i 2 Moseboken 3–15 visar att Gud, som delade Röda havet, kan rädda dig också om du visar tro och är uthållig.

Grundar sig på 2 Moseboken 3:1–22; 4:1–9; 5:1–9; 6:1–8; 7:1–7; 14:5–10, 13–31; 15:1–21.