Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C3

Verser där namnet Jehova inte förekommer i direkta eller indirekta citat i Johannes

JOHANNES 12:38a ”Jehova, vem har trott på ...?”

SKÄL: Det här citatet är hämtat från Jesaja 53:1, och där förekommer Guds namn bara en gång i den ursprungliga hebreiska texten, i uttrycket ”Jehovas kraft [ordagrant ”arm”]”. Men Johannes citerar under inspiration från Septuaginta-översättningen av Jesaja, där den grekiska texten börjar med den form av ordet Kỵrios (Herre) som används vid direkt tilltal. (Se Romarna 10:16, där Jesaja 53:1 också citeras.) För att göra det tydligt för läsaren att profeten riktar sina frågor till Gud kan översättarna av Septuaginta ha satt in Guds namn i början av versen. I nyare avskrifter av Septuaginta står Kỵrios ofta där tetragrammet förekommer i den hebreiska grundtexten (som fallet är med den andra förekomsten av Kỵrios i det här citatet), och därför används Guds namn i huvudtexten här. (Se Johannes 12:38b.)

STÖD:

  • I The Bible Commentary, utgiven av F.C. Cook, nytryck 1981, kommenteras samma citat från Jesaja 53:1 som också finns i Romarna 10:16, och det sägs om den första förekomsten av ”Herren” i citatet: ”Ordet ’Herre’, som är tillagt här och i de grekiska översättningarna av Jes. liii. I [53:1], visar att profeten riktar sig till Jehova som källan till budskapet ... Tillägget stämmer med den ursprungliga betydelsen i avsnittet och med S:t Paulus kommentar till det i v. 17.”

  • I The Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans av R.C.H. Lenski står det om samma citat från Jesaja 53:1 som finns i Romarna 10:16: ”Paulus lägger till ’Herre’ till citatet eftersom profetens fråga var riktad till Jahve.”

  • I boken The Principles and Practice of New Testament Textual Criticism, nämner G.D. Kilpatrick Johannes 12:38 som en vers med två förekomster av ”Κύριος [Kỵrios] = Jahve”.

  • I Complete Jewish Bible av David H. Stern, 1998, är ordet ”ADONAJ” skrivet med en versal och resten kapitäler två gånger i den här versen. I förordet skriver översättaren: ”Ordet ’ADONAJ’ används ... där jag, som översättare, menar att ’kurios’ är den grekiska återgivningen av tetragrammet.”

  • I The Companion Bible, med noter av E.W. Bullinger, 1999 års tryckning, står HERREN med en versal och resten kapitäler två gånger i huvudtexten till Johannes 12:38 för att visa att båda förekomsterna syftar på Jehova. I Tillägg 98, ”Namn och titlar på Gud i Nya testamentet”, nämns Johannes 12:38 två gånger på sidan 142 under rubriken ”HERREN ... Används om Jehova”.

  • I The Scofield Reference Bible, 1909, av C.I. Scofield, står det i en marginalanteckning till den första förekomsten av ”Herre” i Johannes 12:38: ”Jehova. Jes. 53.1.”

  • I NLT Study Bible, andra upplagan, 2008, står ”HERREN” med en versal och resten kapitäler vid båda förekomsterna i Johannes 12:38. Översättningskommittén bakom den bibeln ger följande kommentar i förordet: ”Vi har generellt sett återgett tetragrammet (JHWH) konsekvent med ’HERREN’ och använder en form ... som är vanlig i engelska översättningar.” Om Nya testamentet säger kommittén: ”Det grekiska ordet kurios översätts genomgående med ’Herren’, bortsett från att det översätts med ’HERREN’ där det i Nya testamentet tydligt citeras från Gamla testamentet och det i texten där står med kapitäler.” (Kursiverat av oss.)

REFERENSER: J12, 14, 16–18, 22, 23, 34–36, 39, 46, 52, 61, 65, 66, 88, 93, 100–102, 105