Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C2

Verser som innehåller namnet Jehova i direkta eller indirekta citat

Här följer en översikt över några av de verser där namnet Jehova förekommer i huvudtexten till de kristna grekiska skrifterna i Nya världens översättning. Dessa verser innehåller antingen direkta eller indirekta citat från den hebreiska grundtexten där tetragrammet används. Under rubriken ”Referenser” finns en förteckning över bibelöversättningar som använder Guds namn i en viss vers eller som visar att det är Jehova Gud som åsyftas i den versen. De här översättningarna till olika språk använder sådana former som Jehova, Jahve, יהוה (JHWH, dvs. tetragrammet), HERREN och ADONAJ i huvudtexten, eller också visar de på andra sätt, i fotnoter och marginalanteckningar, att det är Jehova Gud som åsyftas.