Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt

 • 1

  • Hälsningar (1–4)

  • Titus uppgift att förordna äldste på Kreta (5–9)

  • Tillrättavisa de upproriska (10–16)

 • 2

  • Förmaningar till yngre och äldre (1–15)

   • Förkasta ett gudlöst levnadssätt (12)

   • Brinna för goda gärningar (14)

 • 3

  • Underordnande (1–3)

  • Inriktade på goda gärningar (4–8)

  • Undvik dumma diskussioner och sekter (9–11)

  • Personliga anvisningar samt hälsningar (12–15)