Sakarja 12:1–14

12  Ett budskap: ”Jehovas ord om Israel”, säger Jehova,han som spände ut himlen,+som lade jordens grund+och som gav människan livskraft.*  ”Jag gör Jerusalem till en bägare* som får alla folken runt omkring att ragla. Både Juda och Jerusalem ska belägras.+  Den dagen ska jag göra Jerusalem till en tung sten för alla folken. Alla som lyfter den kommer att skada sig allvarligt.+ Och alla jordens nationer ska samla sig mot staden.+  Den dagen”, säger Jehova, ”ska jag slå alla hästar med panik och alla ryttare med galenskap. Jag ska vaka över* Judas hus, men jag ska slå de andra folkens alla hästar med blindhet.  Och Judas schejker* ska tänka: ’Jerusalems invånare är en styrka för oss, eftersom arméernas Jehova är deras Gud.’+  Den dagen ska jag göra Judas schejker till brinnande fyrfat bland ved och till brinnande facklor bland sädeskärvar.+ De ska förtära alla folken runt omkring, både till höger och till vänster.+ Och Jerusalems invånare ska återigen bo i sin egen stad,* i Jerusalem.+  Och Jehova ska rädda Judas tält först, så att Davids hus och Jerusalems invånare inte ska överglänsa Judas skönhet.*  Den dagen ska Jehova vara en sköld för Jerusalems invånare.+ Den dagen ska den som snubblar* vara lika stark som David, och Davids hus ska vara lika mäktigt som Gud, lika mäktigt som Jehovas ängel som går framför dem.+  Och den dagen ska jag utplåna alla nationer som drar ut mot Jerusalem.+ 10  Jag ska utgjuta välviljans och bönens ande över Davids hus och över Jerusalems invånare. De ska se på honom som de har genomborrat,+ och de ska sörja honom, som man sörjer den ende sonen. Och de ska gråta bittert över honom, som man gråter över den förstfödde sonen. 11  Den dagen ska sorgen i Jerusalem vara stor, som sorgen i Hadadrịmmon på Megiddoslätten.+ 12  Och landet ska sörja, varje släkt för sig: Davids släkt* för sig och deras kvinnor för sig, Natans+ släkt* för sig och deras kvinnor för sig, 13  Levis+ släkt* för sig och deras kvinnor för sig, simeiternas+ släkt för sig och deras kvinnor för sig, 14  och alla de släkter som är kvar, varje släkt för sig och deras kvinnor för sig.

Fotnoter

Eller ”andedräkt”.
Eller ”skål”.
Eller ”hålla ögonen på”.
En schejk var en hövding för en stam.
Eller ”på sin rättmätiga plats”.
Eller ”härlighet”.
Eller ”den svagaste”.
Eller ”Davids hus släkt”.
Eller ”Natans hus släkt”.
Eller ”Levis hus släkt”.

Studienoter

Media