Psalmerna 82:1–8

En sång av Asaf.+ 82  Gud intar sin plats i den gudomliga församlingen,*+mitt ibland gudarna* fäller han sin dom:+   ”Hur länge ska ni döma orättvist+och ta parti för de onda?+ (Selah)   Försvara* de svaga och faderlösa.+ Låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa.+   Rädda de svaga och utarmade,befria dem ur de ondas hand.”   De* varken vet eller förstår någonting,+de går runt i mörker. Alla jordens grundvalar skakas.+   ”Jag har sagt: ’Ni är gudar,*+ni är alla den Högstes söner.   Men ni ska dö som människor dör+och falla som andra furstar faller!’”+   Träd fram, Gud, och döm jorden,+för alla nationerna tillhör dig.

Fotnoter

Eller ”i den Gudomliges församling”.
Eller ”de gudalika”.
Eller ”Var domare för”.
Dvs. ”gudarna” som nämns i vers 1.
Eller ”gudalika”.

Studienoter

Media