Psalmerna 57:1–11

Till musikledaren, på ”Fördärva inte”. Miktạm.* Av David, när han flydde från Saul och gömde sig i en grotta.+ 57  Hjälp mig, Gud, hjälp mig,för jag söker skydd hos dig.+ I dina vingars skugga söker jag skydd tills mina prövningar är förbi.+   Jag ropar till den högste Guden,till den sanne Guden, som gör slut på prövningarna för min skull.   Han ska sända hjälp från himlen och rädda mig.+ Han ska hejda den som hugger efter mig. (Selah) Gud ska sända sin lojala kärlek och sin trofasthet.+   Jag är omringad av lejon,+jag tvingas sova bland dem som vill sluka mig levande. Deras tänder är spjut och pilar,deras tunga är ett skarpt svärd.+   Visa din höghet över himlen, Gud,din storhet över hela jorden.+   De har lagt ut en fälla för mina fötter,+jag är nedtyngd av bekymmer.+ De har grävt en grop för mig,men själva fallit i den.+ (Selah)   Mitt hjärta är troget, Gud,+mitt hjärta är troget. Jag vill sjunga och spela.   Vakna, mitt inre,vakna, harpa och lyra. Jag vill väcka morgonrodnaden.+   Jag vill prisa dig bland folken, Jehova,+jag vill sjunga lovsånger till dig* bland nationerna.+ 10  För din lojala kärlek är stor och når till himlen,+din trofasthet når upp till skyarna. 11  Visa din höghet över himlen, Gud,din storhet över hela jorden.+

Fotnoter

Eller ”sjunga och spela till din ära”.

Studienoter

Media