Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Psalmerna 107:1–43

(Psalm 107–150) 107  Tacka Jehova, för han är god,+hans lojala kärlek varar för evigt.+   Så ska de som Jehova har friköpt* säga,de som han friköpte ur motståndarens hand,*+   de som han har församlat från länderna,+från öster och från väster,*från norr och från söder.+   De irrade omkring i vildmarken, i öknen,de hittade ingen väg till någon stad där de kunde bo.   De var hungriga och törstiga. De var svaga och utmattade.   I sin förtvivlan ropade de högt till Jehova,+och han räddade dem ur deras svårigheter.+   Han ledde dem på den rätta vägen,+så att de kom till en stad där de kunde bo.+   Folk ska tacka Jehova+ för hans lojala kärlekoch för det underbara han har gjort för människorna.+   För han har gett de törstiga vattenoch mättat de hungriga med allt gott.+ 10  Några bodde i djupaste mörker,fångna i elände och järnbojor. 11  De hade gjort uppror mot Guds befallningar,de hade föraktat den Högstes vägledning.+ 12  Så han ödmjukade deras hjärta med motgångar,+de snavade, och det fanns ingen som kunde hjälpa dem. 13  I sin förtvivlan ropade de till Jehova om hjälp,och han räddade dem ur deras svårigheter. 14  Han förde dem ut ur djupaste mörker,och han slet sönder deras bojor.+ 15  Folk ska tacka Jehova för hans lojala kärlek+och för det underbara han har gjort för människorna. 16  För han krossade koppardörrarnaoch bröt sönder järnbommarna.+ 17  De var dåraktiga och fick lida+på grund av sina överträdelser och synder.+ 18  De tappade all aptit,de närmade sig dödens portar. 19  I sin förtvivlan ropade de gång på gång till Jehova om hjälp,och varje gång räddade han dem ur deras svårigheter. 20  Han gav en befallning och botade dem,+han räddade dem från graven.* 21  Folk ska tacka Jehova för hans lojala kärlekoch för det underbara han har gjort för människorna. 22  De ska offra tackoffer+och förkunna hans gärningar med glädjerop. 23  De som seglar med skepp på havet,som driver handel över de stora vattnen,+ 24  de har sett Jehovas gärningaroch allt det underbara han har gjort i havets djup.+ 25  På hans befallning bildas en storm,+som får havets vågor att gå höga. 26  Sjömännen kastas upp mot himlenoch vräks ner mot djupen. Modet sviker dem när de ser den annalkande katastrofen. 27  De raglar och vinglar som druckna,och all deras skicklighet är till ingen nytta.+ 28  I sin förtvivlan ropar de högt till Jehova,+och han räddar dem ur deras svårigheter. 29  Han stillar stormen,vågorna lägger sig.+ 30  Sjömännen jublar när havet blir lugnt,och han för dem till den hamn de vill nå. 31  Folk ska tacka Jehova för hans lojala kärlekoch för det underbara han har gjort för människorna.+ 32  De ska upphöja honom i folkets församling+och lovprisa honom i de äldstes råd.* 33  Han förvandlar floder till ökenoch vattenkällor till uttorkad mark,+ 34  bördigt land till salt ödemark,+därför att de som bor där är onda. 35  Han förvandlar öknen till vassrika sjöaroch torrt land till vattenkällor.+ 36  Där låter han de hungriga slå sig ner,+så att de kan bygga en stad att bo i.+ 37  De sår marken och planterar vingårdar+som ger rikliga skördar.+ 38  Han välsignar dem, och de blir många,och de förlorar ingen boskap.+ 39  Men återigen minskar de i antal och blir förödmjukadepå grund av förtryck, olycka och sorg. 40  Han öser förakt över de förnämaoch låter dem irra omkring i väglösa ödemarker.+ 41  Men han beskyddar de fattiga* mot förtryck+och gör deras familjer stora som en fårhjord. 42  De rättfärdiga ser det och gläder sig,+men de orättfärdiga stänger munnen och tiger.+ 43  Den som är vis lägger märke till detta+och begrundar Jehovas lojala kärlek.+

Fotnoter

Eller ”återkrävt”, ”återköpt”.
Eller ”makt”.
Eller ”från soluppgången och från solnedgången”.
Eller ”de gropar de fallit ner i”.
Ordagrant ”där de äldste har sitt säte”.
Eller ”sätter de fattiga högt”, dvs. utom räckhåll.

Studienoter

Media