Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Introduktion till Johannes

 • Skribent: Johannes

 • Platsen där den skrevs: I eller nära Efesos

 • Fullbordad: ca 98 v.t.

 • Omfattar tiden: Efter prologen, 29–33 v.t.

Intressanta fakta:

 • Matteus, Markus och Lukas skrev sina evangelier mer än 30 år innan Johannes skrev sitt. Ändå hade Johannes mycket att tillägga om Jesus liv och tjänst. Så mycket som 90 procent av innehållet i hans evangelium finns inte med i de andra tre evangelierna.

 • Det är bara Johannesevangeliet som nämner Jesus föremänskliga tillvaro. Johannes börjar sin skildring med denna viktiga sanning och tar senare med uttalanden av både Johannes döparen och Jesus själv som bestyrker den. (Joh 1:1–3; 3:12, 13; 8:58) Johannesevangeliet berättar om sex underverk som inte nämns någon annanstans, bland annat Jesus första underverk (när han gjorde vatten till vin) och hans sista (när han såg till att lärjungarna fick en enorm fiskfångst), som han utförde efter att han hade blivit uppväckt från döden.

 • Johannes var tydligtvis en av de första av Johannes döparens lärjungar som introducerades för Jesus. Han var också en av de fyra första som inbjöds att bli en efterföljare till Kristus. (Mk 1:16–20; Joh 1:35–39) Johannes kan ha varit kusin med Jesus, och han blev nära vän med honom och kallas ”den som Jesus var särskilt fäst vid”. (Joh 13:23; 21:20, 24) Johannes var också på plats när Jesus avrättades. Jesus lämnade då sin mor i Johannes omvårdnad. Och det var Johannes som sprang om Petrus när de var på väg till graven för att se om Jesus verkligen hade uppstått. (Joh 19:26, 27; 20:2–4)

 • Johannes väljer att ta med flera samtal som Jesus hade med enskilda individer, både med lärjungar och motståndare, i stället för att ta med hans offentliga tal. Johannes målar upp en personlig och levande bild av Jesus, och det är i detta evangelium vi hittar den längsta nedskrivna bönen som Jesus riktar till sin Far. (Joh 17:1–26)

 • Något av det vackraste i Johannesevangeliet är beskrivningen av det nära och varma förhållandet mellan Fadern och Sonen och förhållandet de har till människor som är förenade med dem. Johannes använder de grekiska orden för ”kärlek” och ”älska” oftare än de andra tre evangelieskribenterna tillsammans.

 • Det finns ett litet papyrusfragment av Johannesevangeliet (några verser i kapitel 18) som är känt som Papyrus Rylands 457. Många forskare anser att detta är den äldsta bevarade handskriften till de kristna grekiska skrifterna. Den dateras till första hälften av det andra århundradet. Fragmentet hittades i Egypten, och att ett exemplar av Johannesevangeliet var i omlopp där vid den tiden är ett tungt bevis för att evangeliet skrevs under det första århundradet och av Johannes själv.

 • Johannes skrev sitt evangelium för att de som läser det ”ska tro på att Jesus är Messias, Guds son, och få liv genom hans namn”. (Joh 20:31)