• 1

  • Ordet blev människa (1–18)

  • Johannes döparens vittnesbörd (19–28)

  • Jesus, Guds lamm (29–34)

  • Jesus första lärjungar (35–42)

  • Filippus och Natanael (43–51)

 • 2

  • Bröllop i Kana, vatten till vin (1–12)

  • Jesus renar templet (13–22)

  • Jesus såg människors inre (23–25)

 • 3

  • Jesus och Nikodemos (1–21)

   • Födas på nytt (3–8)

   • Gud älskade världen (16)

  • Johannes vittnar om Jesus för sista gången (22–30)

  • Den som är från ovan (31–36)

 • 4

  • Jesus och den samariska kvinnan (1–38)

   • Tillbe Gud ”med ande och sanning” (23, 24)

  • Många samarier börjar tro på Jesus (39–42)

  • Jesus botar sonen till en kunglig ämbetsman (43–54)

 • 5

  • Sjuk man botas vid Betsata (1–18)

  • Jesus har fått myndighet av sin Far (19–24)

  • De döda ska höra Jesus röst (25–30)

  • Vittnesbörd om Jesus (31–47)

 • 6

  • Jesus ger mat åt 5 000 (1–15)

  • Jesus går på vattnet (16–21)

  • Jesus, ”livets bröd” (22–59)

  • Många tar anstöt av Jesus ord (60–71)

 • 7

  • Jesus vid lövhyddohögtiden (1–13)

  • Jesus undervisar vid högtiden (14–24)

  • Olika åsikter om Messias (25–52)

 • 8

  • Fadern vittnar om Jesus (12–30)

   • Jesus är ”världens ljus” (12)

  • Abrahams barn (31–41)

   • ”Sanningen ska göra er fria” (32)

  • Djävulens barn (42–47)

  • Jesus och Abraham (48–59)

 • 9

  • Jesus botar en man som fötts blind (1–12)

  • Fariséerna frågar ut botad man (13–34)

  • Fariséerna är blinda (35–41)

 • 10

  • Herden och fårfållorna (1–21)

   • Jesus är den gode herden (11–15)

   • ”Jag har också andra får” (16)

  • Judarna konfronterar Jesus vid invigningshögtiden (22–39)

   • Många judar vägrar att tro (24–26)

   • ”Mina får lyssnar till min röst” (27)

   • Sonen är i gemenskap med Fadern (30, 38)

  • Många på andra sidan Jordan börjar tro (40–42)

 • 11

  • Lasarus död (1–16)

  • Jesus tröstar Marta och Maria (17–37)

  • Jesus uppväcker Lasarus (38–44)

  • Konspiration för att döda Jesus (45–57)

 • 12

  • Maria häller olja på Jesus fötter (1–11)

  • Jesus rider in i triumf (12–19)

  • Jesus förutsäger sin död (20–37)

  • Judarnas brist på tro uppfyller profetia (38–43)

  • Jesus har kommit för att rädda världen (44–50)

 • 13

  • Jesus tvättar lärjungarnas fötter (1–20)

  • Jesus identifierar Judas som förrädare (21–30)

  • Det nya budet (31–35)

   • ”Kärlek till varandra” (35)

  • Jesus förutsäger att Petrus ska förneka honom (36–38)

 • 14

  • Jesus, den enda vägen till Fadern (1–14)

   • Jag är vägen, sanningen och livet (6)

  • Jesus utlovar helig ande (15–31)

   • ”Fadern är större än jag” (28)

 • 15

  • Liknelsen om den sanna vinstocken (1–10)

  • Befallning att visa kärlek som Jesus (11–17)

   • Den största kärleken (13)

  • Världen hatar Jesus lärjungar (18–27)

 • 16

  • Jesus lärjungar kan bli dödade (1–4a)

  • Den heliga andens verk (4b–16)

  • Lärjungarnas sorg ska vändas i glädje (17–24)

  • Jesus har segrat över världen (25–33)

 • 17

  • Jesus sista bön med sina apostlar (1–26)

   • Att lära känna Gud leder till evigt liv (3)

   • Kristna ingen del av världen (14–16)

   • ”Ditt ord är sanning” (17)

   • ”Jag har gjort ditt namn känt” (26)

 • 18

  • Judas förråder Jesus (1–9)

  • Petrus drar ett svärd (10, 11)

  • Jesus förs till Hannas (12–14)

  • Petrus förnekar Jesus första gången (15–18)

  • Jesus inför Hannas (19–24)

  • Petrus förnekar Jesus andra och tredje gången (25–27)

  • Jesus inför Pilatus (28–40)

   • ”Mitt rike är ingen del av den här världen” (36)

 • 19

  • Jesus pryglas och hånas (1–7)

  • Pilatus frågar ut Jesus igen (8–16a)

  • Jesus hängs på pålen på Golgota (16b–24)

  • Jesus ser till att hans mor blir omhändertagen (25–27)

  • Jesus dör (28–37)

  • Jesus begravs (38–42)

 • 20

  • Graven är tom (1–10)

  • Jesus visar sig för Maria Magdalena (11–18)

  • Jesus visar sig för lärjungarna (19–23)

  • Tomas tvivlar men blir sedan övertygad (24–29)

  • Syftet med den här bokrullen (30, 31)

 • 21

  • Jesus visar sig för lärjungarna (1–14)

  • Petrus bekräftar sin kärlek till Jesus (15–19)

   • ”Se till att mina små får har bete” (17)

  • Hur det skulle gå för lärjungen Jesus älskade (20–23)

  • Avslutning (24, 25)