Jesaja 19:1–25

19  Ett budskap mot Egypten:+ Jehova kommer emot Egypten på ett snabbt moln. Egyptens värdelösa gudar darrar inför honom,+Egyptens hjärta smälter av skräck.   ”Jag ska hetsa egyptier mot egyptier,och de ska strida mot varandra,var och en mot sin broder och sin vän,stad mot stad, rike mot rike.   Egyptierna ska bli rådvilla och förvirrade,och jag ska göra deras planer om intet.+ De ska vända sig till värdelösa gudar,till besvärjare, andemedier och spåkunniga.+   Jag ska utlämna egyptierna till en obeveklig herre,ja, en hård kung ska härska över dem”,+säger den sanne Herren, arméernas Jehova.   Vattnet i havet ska torka bort,vattnet ska sina och flodbädden ligga torr.+   Floderna ska stinka,Egyptens Nilkanaler ska sina och dunsta bort. Vass och säv ska vissna.+   Allt som växer vid Nilen, vid Nilens mynning,ja all odlad mark längs Nilen,+ ska förtorka.+ Det ska blåsa bort och försvinna.   Alla fiskare ska klaga,de som kastar ut sina krokar i Nilen ska sörja,de som kastar ut sina nät över vattnet ska tyna bort.   De som arbetar i kammat lin,+de som väver vita tyger, alla ska de bli förtvivlade. 10  Egyptens vävare ska bli förkrossade,alla lejda arbetare ska sörja. 11  Soans+ furstar är dårar. De visaste av faraos rådgivare ger oförnuftiga råd.+ Hur kan ni säga till farao: ”Jag härstammar från visa män,från forntidens kungar”? 12  Så var är då dina visa män?+ Om de vet vad arméernas Jehova har beslutat angående Egypten, låt dem då berätta det för dig. 13  Soans furstar har handlat som dårar,Nofs*+ furstar har blivit bedragna,Egyptens stamhövdingar har lett folket vilse. 14  Jehova har öst ut en förvirringens ande+ över Egypten. Ledarna har lett egyptierna vilse i allt,så att de liknar en berusad som raglar i sina spyor. 15  Ingenting ska lyckas för Egypten,varken för huvud eller svans, för skott eller säv.* 16  Den dagen ska Egypten bli som kvinnor och darra av skräck, för arméernas Jehova lyfter hotfullt sin hand mot landet.+ 17  Judas land ska bli egyptiernas skräck. De ska gripas av fruktan så fort man nämner Judas land, på grund av det som arméernas Jehova har beslutat om dem.+ 18  Den dagen ska det finnas fem städer i Egypten där man talar Kanaans+ språk* och svär trohet mot arméernas Jehova. En av dem ska kallas ”Nedrivningens stad”. 19  Den dagen ska det finnas ett altare åt Jehova mitt i Egypten och en stod* till ära för Jehova vid landets gräns. 20  De ska vara ett tecken och ett vittnesbörd om arméernas Jehova i Egypten, för folk ska ropa högt till Jehova på grund av sina förtryckare, och han ska sända en räddare, en mäktig räddare, som ska befria dem. 21  Jehova ska göra sig känd för egyptierna, och egyptierna ska lära känna Jehova den dagen. De ska frambära offer och gåvor, och de ska avlägga ett löfte åt Jehova och infria det. 22  Jehova ska slå Egypten,+ han ska slå men också läka. De ska vända tillbaka till Jehova, och han ska höra deras böner och läka dem. 23  Den dagen ska det finnas en banad väg+ från Egypten till Assyrien. Assyrien ska komma till Egypten och Egypten till Assyrien, och Egypten ska tillbe* Gud tillsammans med Assyrien. 24  Den dagen ska Israel vara den tredje tillsammans med Egypten och Assyrien,+ en välsignelse för jorden, 25  för då har arméernas Jehova välsignat dem och sagt: ”Välsignat är Egypten, mitt folk. Välsignat är Assyrien, mina händers verk. Välsignat är Israel, min egendom.”*+

Fotnoter

Eller ”Memfis”.
Eller möjligen ”för palmgren eller vasstrå”.
Dvs. hebreiska.
Eller ”en pelare”.
Ordagrant ”tjäna”.
Ordagrant ”arvedel”.

Studienoter

Media