Jeremia 23:1–40

23  ”Olycka ska drabba de herdar som krossar och skingrar fåren på min betesmark!” säger Jehova.+  Därför säger Jehova, Israels Gud, om herdarna som leder mitt folk: ”Ni har skingrat mina får. Ni driver bort dem och uppmärksammar dem inte.”+ ”Men nu ska jag uppmärksamma er och straffa er för era onda gärningar”, säger Jehova.  ”Sedan ska jag samla de kvarvarande av mina får från alla de länder som jag har skingrat dem till,+ och jag ska föra tillbaka dem till deras betesmark.+ Där ska de föröka sig och bli många.+  Och jag ska utse herdar som ska leda dem.+ De ska inte längre vara rädda eller skräckslagna, och ingen av dem ska saknas”, säger Jehova.  ”Det kommer en tid”, säger Jehova, ”då jag ska utse ett rättfärdigt skott* som ska spira upp ur Davids stam.*+ Ja, en kung ska regera+ med vishet och införa rätt och rättvisa i landet.+  I hans dagar ska Juda bli räddat,+ och Israel ska leva i trygghet.+ Och detta är namnet han ska få: ’Jehova är vår rättfärdighet’.”+  ”Men det kommer dagar”, säger Jehova, ”när ingen längre ska säga: ’Så sant Jehova lever, han som förde Israels folk ut ur Egypten.’+  I stället ska man säga: ’Så sant Jehova lever, han som förde ut och hämtade hem Israels ättlingar från landet i norr och från alla de länder som jag hade skingrat dem till.’ Och de ska bo i sitt eget land.”+  När det gäller profeterna: Hjärtat i mig brister. Benen i min kropp skälver. Jag är som en onykter man,en man berusad av vin,på grund av Jehova och på grund av hans heliga ord. 10  För landet är fullt av äktenskapsbrytare.+ På grund av förbannelsen ligger landet sänkt i sorg,+betet i vildmarken har torkat bort.+ De har slagit in på ondskans kurs, och de missbrukar sin makt. 11  ”Både profeter och präster är avfälliga.*+ Jag har till och med funnit deras ondska inne i mitt eget hus”,+ säger Jehova. 12  ”Därför ska deras väg bli slipprig och mörk.+ De ska knuffas och falla till marken. För jag ska sända olycka över demi räkenskapens år”, säger Jehova. 13  ”Hos Samarias profeter+ har jag sett något frånstötande. De profeterar i Baals namnoch vilseleder mitt folk Israel. 14  Och hos Jerusalems profeter har jag sett något fruktansvärt. De begår äktenskapsbrott+ och lever i lögn.+ De driver på* dem som handlar ont,och man vänder inte om från sin ondska. För mig är de alla som Sodom,+invånarna har blivit som Gomorra.”+ 15  Därför säger arméernas Jehova om profeterna: ”Jag ger dem malört att ätaoch förgiftat vatten att dricka.+ För Jerusalems profeter har spritt avfällighet i hela landet.” 16  Så här säger arméernas Jehova: ”Lyssna inte på vad profeterna säger till er.+ De förleder er.* Synerna de framför är uppdiktade,+de kommer inte från Jehovas mun.+ 17  De säger gång på gång till dem som föraktar mig: ’Jehova har sagt: ”Ni ska få fred.”’+ Och till alla som följer sitt eget obstinata hjärta säger de: ’Ingen olycka ska drabba er.’+ 18  För vem har haft tillträde till Jehovas innersta kretsoch hört och uppfattat hans ord? Vem har hört hans ord och lyssnat till det? 19  Jehovas vrede ska bryta lös som en stormvind,som en virvlande storm ska den virvla ner över de ondas huvuden.+ 20  Jehovas vrede vänder inte tillbakaförrän han har utfört och förverkligat sina föresatser. I de sista dagarna ska du förstå detta helt och fullt. 21  Jag sände inte profeterna, ändå sprang de i väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de.+ 22  Men om de hade haft tillträde till min innersta kretsskulle de ha låtit mitt folk få höra mina ordoch fått dem att vända om från sin onda kurs och sina onda gärningar.”+ 23  ”Är jag Gud bara på nära håll?” säger Jehova. ”Är jag inte Gud också långt borta?” 24  ”Kan någon gömma sig på en så hemlig plats att jag inte kan se honom?”+ säger Jehova. ”Fyller inte jag både himmel och jord?”+ säger Jehova. 25  ”Jag har hört vad profeterna som profeterar lögn i mitt namn säger: ’Jag har haft en dröm! Jag har haft en dröm!’+ 26  Hur länge ska profeterna fortsätta profetera lögn? De är profeter med hjärtan fulla av svek.+ 27  Med drömmarna som de berättar för varandra försöker de få mitt folk att glömma mitt namn, precis som deras fäder glömde mitt namn på grund av Baal.+ 28  Låt den profet som har en dröm berätta drömmen, men den som har fått ta emot mitt ord ska troget hålla sig till mitt ord.” ”Vad har halm och säd gemensamt?” säger Jehova. 29  ”Är inte mitt ord som en eld?”+ säger Jehova. ”Är det inte som en smideshammare som krossar klippan?”+ 30  ”Därför är jag emot profeterna”, säger Jehova, ”som stjäl mina ord från varandra.”+ 31  ”Jag är emot profeterna”, säger Jehova, ”som låter munnen gå och som säger: ’Så här säger han!’”+ 32  ”Jag är emot profeterna som har falska drömmar”, säger Jehova, ”och som berättar dem och vilseleder mitt folk med sina lögner och sitt skryt.”+ ”Men jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning. Därför kommer de inte att vara till någon nytta för detta folk”,+ säger Jehova. 33  ”När detta folk eller en profet eller en präst frågar dig: ’Vad är Jehovas börda?’* ska du svara: ’”Det är ni som är bördan! Och jag ska kasta av er”,+ säger Jehova.’ 34  Om en profet eller en präst eller någon av folket säger: ’Detta är Jehovas börda!’* då ska jag vända mig mot den mannen och hans hushåll. 35  Detta säger var och en av er till sin medmänniska och till sin bror: ’Vad har Jehova svarat? Och vad har Jehova talat?’ 36  Men ni ska aldrig mer nämna Jehovas börda,* för bördan* är vars och ens eget ord. Ni har förvanskat orden från den levande Guden, arméernas Jehova, vår Gud. 37  Så här ska du säga till profeten: ’Vilket svar har Jehova gett dig? Och vad har Jehova talat? 38  Men om ni fortsätter att säga ”Jehovas börda!”* då säger Jehova: ”Ni säger: ’Detta ord är Jehovas börda’,* trots att jag förbjöd er att säga ’Jehovas börda!’* 39  Därför ska jag lyfta upp er och kasta bort er ur min åsyn, både er och den stad som jag gav åt er och åt era förfäder. 40  Och jag ska låta er drabbas av evig vanära, av en evig förnedring som aldrig kommer att falla i glömska.”’”+

Fotnoter

Eller ”en rättfärdig arvinge”.
Ordagrant ”åt David”.
Eller ”befläckade”.
Ordagrant ”stärker händerna på”.
Eller ”De ger er falska förhoppningar”.
Eller ”tunga budskap”. Det hebreiska ordet har dubbel innebörd: ”ett viktigt budskap från Gud” eller ”något tungt”.
Eller ”tunga budskap”.
Eller ”tunga budskap”.
Eller ”det tunga budskapet”.
Eller ”tunga budskap”.
Eller ”tunga budskap”.
Eller ”tunga budskap”.

Studienoter

Media