Hesekiel 46:1–24

46  ”Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Den port till den inre förgården som vetter mot öster+ ska vara stängd+ under de sex arbetsdagarna,+ men på sabbatsdagen och på nymånedagen ska den vara öppen.  Hövdingen ska gå in från den yttre förgården genom förhallen i portbyggnaden+ och ställa sig vid portens dörrpost. Prästerna ska frambära hans brännoffer och hans gemenskapsoffer, och han ska böja sig ner vid portens tröskel och sedan gå ut. Men porten ska inte stängas förrän på kvällen.  Även folket i landet ska böja sig ner inför Jehova vid ingången till denna port på sabbaterna och vid nymånarna.+  På sabbatsdagen ska hövdingen frambära sex felfria bagglamm och en felfri bagge som brännoffer åt Jehova.+  Sädesoffret för baggen ska utgöra en efa,* och sädesoffret för bagglammen så mycket som han har möjlighet till. För varje efa ska han dessutom ge en hin* olja.+  På nymånedagen ska hans offer bestå av en felfri ungtjur från boskapen, sex bagglamm och en bagge. Det ska vara felfria djur.+  Som sädesoffer ska han frambära en efa för ungtjuren och en efa för baggen, och för bagglammen så mycket som han har råd med. Och för varje efa ska han ge en hin olja.  När hövdingen kommer ska han gå in genom förhallen i portbyggnaden, och han ska gå ut samma väg.+  Och när folket i landet kommer och träder fram inför Jehova vid högtiderna+ ska de som går in genom den norra porten+ för att tillbe gå ut genom den södra.+ Och de som går in genom den södra porten ska gå ut genom den norra. Ingen får gå tillbaka genom den port han kom in genom, utan man ska gå ut genom porten på motsatta sidan. 10  Hövdingen bland dem ska gå in när folket går in, och han ska gå ut när de går ut. 11  Vid högtiderna och festerna ska sädesoffret vara en efa mjöl för ungtjuren och en efa för baggen, och för bagglammen så mycket som han har möjlighet till. För varje efa ska han dessutom ge en hin olja.+ 12  Om hövdingen kommer med ett frivilligt offer åt Jehova, antingen ett brännoffer+ eller gemenskapsoffer, ska porten som vetter mot öster öppnas för honom, och han ska komma med sitt brännoffer och sina gemenskapsoffer, precis som han gör på sabbatsdagen.+ När han har gått ut ska porten stängas efter honom.+ 13  Varje dag ska du tillhandahålla ett felfritt årsgammalt bagglamm som brännoffer åt Jehova.+ Det ska du göra varje morgon. 14  Tillsammans med det ska du varje morgon tillhandahålla en sjättedels efa mjöl som sädesoffer samt en tredjedels hin olja att stänka på det fina mjölet. Detta är ett dagligt sädesoffer åt Jehova, och det ska vara en bestående stadga. 15  Man ska offra bagglammet, sädesoffret och oljan varje morgon som ett dagligt brännoffer.’ 16  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Om hövdingen ger ett landområde som gåva åt var och en av sina söner ska det bli deras egendom, deras arv. Det ska tillhöra sönerna. 17  Men om han ger en del av sitt landområde* som gåva åt en av sina tjänare ska det tillhöra tjänaren fram till frihetsåret.+ Sedan ska det återgå till hövdingen. Det är bara sönerna som får behålla det landområde de har fått. 18  Hövdingen får inte ta något landområde som tillhör folket och tvinga bort dem från deras egendom. Det han ger sina söner ska han ta från sitt eget landområde, så att mitt folk inte drivs bort från sin egendom.’” 19  Han förde mig nu in genom den ingång+ som var bredvid porten, ingången till prästernas heliga matsalar* som vette mot norr.+ Där såg jag en öppen plats på baksidan mot väster. 20  Han sa till mig: ”På den här platsen ska prästerna koka skuldoffret och syndoffret och baka sädesoffret,+ så att de inte bär ut något av det på den yttre förgården och därmed gör folket heligt.”+ 21  Sedan förde han mig ut till den yttre förgården och runt till förgårdens fyra hörn, och jag såg att det var en muromgärdad gård i varje hörn av den yttre förgården. 22  Dessa små gårdar låg i förgårdens fyra hörn, och de var 40 alnar* långa och 30 alnar breda. Alla fyra hade samma mått.* 23  Inne i alla fyra var det avsatser* hela vägen runt om, och nedanför avsatserna fanns platser där köttet kunde kokas. 24  Han sa till mig: ”Detta är de kök där de som tjänar i templet kokar folkets offer.”+

Fotnoter

Ordagrant ”sin arvedel”.
Eller ”kamrar”.
Avser långa alnar. Se Tillägg B14.
Eller ”De fyra gårdarna och deras hörnbyggnader hade samma mått”.
Eller ”rader”.

Studienoter

Media