Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Hesekiel 32:1–32

32  Under det 12:e året, på första dagen i 12:e månaden, kom Jehovas ord till mig igen:  ”Människoson, sjung en sorgesång* över farao, Egyptens kung, och säg till honom: ’Du var som ett starkt, ungt lejon bland nationerna,men du har tystats. Du var som ett havsodjur+ som for fram i dina floder,rörde upp vattnet med fötterna och grumlade floderna.’*   Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Jag ska få en samling av många nationer att kasta ut mitt fisknät över dig,och de ska dra upp dig i mitt nät.   Jag ska låta dig ligga på land,jag ska kasta dig på marken. Jag ska få himlens alla fåglar att slå sig ner på digoch låta jordens alla vilda djur äta sig mätta på dig.+   Jag ska kasta köttet från dig på bergenoch fylla dalarna med det som blir kvar av dig.+   Jag ska dränka landet, ända upp till bergen, med blodet som väller ut ur dig,och det ska fylla vattendragen.’*   ’Och när jag har släckt ditt liv ska jag täcka himlen och förmörka stjärnorna. Jag ska täcka solen med moln,och månen ska inte längre ge sitt sken.+   Jag ska förmörka alla himlens ljuskällor på grund av dig,och jag ska hölja ditt land i mörker’, säger den suveräne Herren Jehova.   ’Jag ska skapa oro i hjärtat hos många folk när jag för fångarna från dig till andra nationer,till länder du inte känner.+ 10  Jag ska få många folk att bli skräckslagna,och deras kungar ska rysa av fasa när de ser mig svinga svärdet. De ska bäva och frukta för sitt liv den dag du faller.’ 11  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Babylons kung ska angripa dig med svärd.+ 12  Jag ska låta ditt folk falla för mäktiga krigares svärd,för de grymmaste bland alla nationer.+ De ska beröva Egypten dess stolthet, och hela folket ska utplånas.+ 13  Jag ska förgöra all boskap längs de många vattendragen,+varken människofot eller djurklöv ska grumla vattnet igen.’+ 14  ’Då ska jag få vattnet i landet att klarna,och deras floder ska flyta som olja’, säger den suveräne Herren Jehova. 15  ’När jag gör Egypten till en ödslig ödemark, tömmer landet på allt i det,+när jag straffar alla invånarna i det,då ska de inse att jag är Jehova.+ 16  Det här är en sorgesång som folk kommer att sjunga. Nationernas döttrar kommer att sjunga den. De ska sjunga den om Egypten och hela dess folk’, säger den suveräne Herren Jehova.” 17  Under det 12:e året, på 15:e dagen i månaden, kom Jehovas ord till mig: 18  ”Människoson, håll klagan över Egyptens folk, och kungör att landet och de mäktiga nationernas döttrar ska störtas ner till landet där nere, tillsammans med dem som går ner i graven. 19  ’Skulle du vara vackrare än någon annan? Stig ner, lägg dig bland de oomskurna!’ 20  ’De* ska falla bland dem som stupat för svärd.+ Hon* har överlämnats åt svärdet. Släpa bort henne och alla hennes folkskaror. 21  Från gravens* djup ska de mäktigaste krigarna tala till farao och till dem som stöttat honom. De ska gå ner i graven och lägga sig där tillsammans med de oomskurna, slagna med svärd. 22  Där ligger redan Assyrien tillsammans med sitt folk. De ligger i sina gravar runt omkring honom,* alla slagna med svärd.+ 23  Hennes* gravar ligger djupt där nere. Hennes folk ligger runt omkring hennes grav. De har alla dödats med svärd, därför att de spred skräck i de levandes land. 24  Där ligger Elam+ med sitt folk omkring sig, allesammans slagna med svärd. Oomskurna har de gått ner till landet djupt där nere, de som spred skräck i de levandes land. Nu måste de bära sin skam tillsammans med dem som går ner i graven. 25  Bland de slagna har man gjort i ordning en viloplats åt henne* och åt hennes folk runt omkring hennes grav.* De är alla oomskurna, dödade med svärd därför att de spred skräck i de levandes land. De måste bära sin skam tillsammans med dem som går ner i graven. Elam har lagts bland de slagna. 26  Där ligger Mesek och Tubal+ och deras* folk. De ligger begravda runt omkring honom.* Alla är de oomskurna, genomborrade med svärd därför att de spred skräck i de levandes land. 27  Kommer de inte att ligga bland de mäktiga, oomskurna krigarna som stupat, som fick sina krigsvapen med sig i graven?* Man ska lägga deras svärd under deras huvuden* och deras synder på deras ben. För dessa mäktiga krigare spred skräck i de levandes land. 28  Nu ska du* krossas bland de oomskurna, och du ska ligga bland dem som dödats med svärd. 29  Där ligger Edom+ tillsammans med sina kungar och alla sina hövdingar, som trots att de var så mäktiga hamnade bland dem som dödats med svärd. De ska också ligga bland de oomskurna+ och bland dem som går ner i graven. 30  Där är alla furstarna* från norr och alla sidonierna,+ som i vanära har störtats ner tillsammans med de slagna, trots skräcken som deras stora makt skapade. Oomskurna ska de ligga där tillsammans med dem som dödats med svärd, och de måste bära sin skam tillsammans med dem som går ner i graven. 31  Alla dessa kommer farao att möta, och det ska ge honom tröst med tanke på allt som hänt hans folk.+ Farao och hela hans armé ska dödas med svärd’, säger den suveräne Herren Jehova. 32  ’Eftersom farao spred skräck i de levandes land ska han och hans folk läggas bland de oomskurna, bland dem som dödats med svärd’, säger den suveräne Herren Jehova.”

Fotnoter

Eller ”klagosång”.
Ordagrant ”deras floder”.
Ordagrant ”bäckfårorna ska fyllas av dig”.
Dvs. egyptierna.
Dvs. Egypten.
Eller ”Sheols”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Syftar möjligen på Assyriens kung.
Dvs. Assyriens.
Dvs. Elam.
Ordagrant ”gravar”.
Ordagrant ”hennes”.
Syftar möjligen på kungen över Mesek och Tubal.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Syftar möjligen på att soldater begravdes tillsammans med sitt svärd, en militär hedersbetygelse.
Syftar möjligen på farao eller på Egypten.
Eller ”ledarna”.

Studienoter

Media