Hesekiel 12:1–28

12  Jehovas ord kom till mig igen:  ”Människoson, du bor bland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inget, de har öron att höra med, men hör inget.+ De är ju ett upproriskt folk.+  Människoson, gör i ordning packning som om du skulle gå i landsflykt. Du ska gå i landsflykt på dagen medan de ser på. Lämna ditt hem och gå i landsflykt till en annan plats medan de ser på. Kanske får det dem att tänka efter, fast de är ett upproriskt folk.  Bär ut det du har packat för att gå i landsflykt medan det är dag och de kan se det. När det sedan blir kväll ska du ge dig av inför deras ögon, som om du förs bort i landsflykt.+  Medan de ser på ska du bryta upp ett hål i väggen och bära ut din packning genom det.+  Inför deras ögon ska du lägga packningen på axeln och bära i väg den i mörkret. Täck över ditt ansikte så att du inte kan se marken, för jag gör dig till ett tecken för Israels folk.”+  Jag gjorde precis som jag hade blivit befalld. På dagen bar jag ut min packning, som om jag skulle gå i landsflykt, och på kvällen bröt jag upp ett hål i väggen med händerna. Och när det blivit mörkt tog jag med mig packningen ut och bar i väg den på axeln, mitt framför ögonen på dem.  Nästa morgon kom Jehovas ord till mig igen:  ”Människoson, har inte israeliterna, det upproriska folket, frågat dig vad du håller på med? 10  Säg till dem: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Detta budskap gäller hövdingen+ i Jerusalem och alla israeliter i staden.”’ 11  Säg: ’Jag är ett tecken för er.+ Det jag har gjort visar vad som ska hända med dem. De ska tvingas i landsflykt, de ska hamna i fångenskap.+ 12  Hövdingen bland dem ska bära sin packning på axeln och ge sig av i mörkret. Han ska bryta sig igenom muren och bära ut packningen genom öppningen.+ Han ska täcka över sitt ansikte så att han inte kan se marken.’ 13  Jag ska kasta mitt nät över honom, och han ska fångas i det.+ Sedan ska jag föra honom till Babylon, till kaldéernas land, men han kommer inte att se landet. Och där ska han dö.+ 14  Alla som är runt omkring honom, hans medhjälpare och hans trupper, ska jag sprida för vinden.*+ Och med draget svärd ska jag förfölja dem.+ 15  När jag skingrar dem bland nationerna och sprider ut dem i länderna, då ska de inse att jag är Jehova. 16  Men jag ska låta några av dem undkomma svärdet, svälten och pesten, så att de kan berätta för nationerna de kommer till om allt det avskyvärda de har gjort. Och de ska inse att jag är Jehova.” 17  Jehovas ord kom till mig igen: 18  ”Människoson, skälvande ska du äta ditt bröd, och med oro och ångest ska du dricka ditt vatten.+ 19  Säg till folket i landet: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova till Jerusalems invånare i Israels land: ”Fyllda av ångest ska de äta sitt bröd, och skräckslagna ska de dricka sitt vatten. För landet ska bli fullständigt ödelagt+ på grund av invånarnas våldshandlingar.+ 20  De bebodda städerna ska läggas i ruiner, och landet ska bli en ödemark.+ Ni ska inse att jag är Jehova.”’”+ 21  Jehovas ord kom till mig igen: 22  ”Människoson, vad är det för ett talesätt ni har i Israel: ’Tiden går, och inga profetior* går i uppfyllelse’?+ 23  Säg därför till dem: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag ska se till att det talesättet försvinner, och det ska inte längre användas i Israel.”’ Säg till dem: ’Tiden är nära,+ och alla profetior* ska uppfyllas.’ 24  För det ska inte längre förekomma några falska syner eller lögnaktiga* spådomar i Israel.+ 25  ’”Jag, Jehova, ska tala. Allt jag säger kommer att inträffa, det ska inte dröja längre.+ I era dagar,+ du upproriska folk, ska jag uttala ett ord och utföra det”, säger den suveräne Herren Jehova.’” 26  Jehovas ord kom till mig ännu en gång: 27  ”Människoson, hör vad israeliterna säger: ’Den syn han ser kommer inte att uppfyllas än på länge, han profeterar om en avlägsen framtid.’+ 28  Säg därför till dem: ’Hör den suveräne Herren Jehovas ord: ”’Inget jag säger kommer att bli försenat. Allt jag säger kommer att inträffa’, tillkännager den suveräne Herren Jehova.”’”

Fotnoter

Ordagrant ”alla vindar”.
Eller ”syner”.
Eller ”syner”.
Eller ”förskönande”.

Studienoter

Media