Habackuk 2:1–20

2  Jag ska stå på min vaktpost,+och jag ska ställa mig uppe på muren. Jag ska hålla vakt för att se vad han ska tala genom migoch vad jag ska säga när jag blir tillrättavisad.   Då svarade Jehova mig: ”Teckna ner synen, och skriv den tydligt på tavlor,+så att det blir lätt att högläsa.*+   För synen ska uppfyllas vid en fastställd tid,den närmar sig snabbt sin fullbordan,* och den ska inte slå fel.* Även om den verkar dröja,* så fortsätt vänta* på den!+ För den ska utan tvekan förverkligas,den kommer inte att bli försenad!   Titta på den som är stolt,han är inte uppriktig i sitt innersta. Men den rättfärdige ska leva på grund av sin trohet.*+   Eftersom vinet är förrädisktkommer den stolte mannen inte att nå sitt mål. Han har lika stor aptit som graven,*han är lika omättlig som döden. Han samlar alla folk hos sigoch hämtar alla folkslag till sig.+   Ska de inte alla göra honom till måltavla för sina ordspråk, satirer och gåtor?+ De ska säga: ’Olycka ska drabba den som samlar på sig det som inte är hansoch som bara gör sin skuld större! Hur länge?   Plötsligt kommer dina fordringsägare att resa sig mot dig. De ska vakna upp och skaka dig våldsamt,de ska plundra dig.+   Eftersom du själv har plundrat många folkska de som är kvar av folken plundra dig,+för du har utgjutit människoblodoch ödelagt jordenoch städerna och alla som bor i dem.+   Olycka ska drabba den som skaffar sig vinster åt sitt hus på oärligt sättoch som bygger sitt näste i höjdenför att komma undan olyckan! 10  Dina planer drar skam över ditt hus. Du utplånar många folk och syndar därigenom mot dig själv.+ 11  För en sten i muren ska ropa,och en bjälke i trästommen ska svara. 12  Olycka ska drabba den som bygger en stad på blodsutgjutelseoch grundar den på orättfärdighet! 13  Är det inte arméernas Jehova som får folken att arbeta hårt för det som bränns upp i eldoch som får folkslagen att trötta ut sig till ingen nytta?+ 14  Kunskapen om Jehovas härlighet ska uppfylla hela jorden,precis som vattenmassorna täcker havets botten.+ 15  Olycka ska drabba den som ger sina vänner att dricka,som fyller på med raseri och vrede och gör dem berusadeför att kunna se dem nakna! 16  Du ska tvingas frossa i vanära i stället för ära. Drick också du, och visa alla att du är oomskuren.* Turen ska komma till dig att dricka bägaren i Jehovas högra hand,+och din härlighet ska täckas med skam. 17  Ditt våld mot Libanon ska slå tillbaka mot dig själv,och ödeläggelsen som skrämde djuren ska drabba dig,för du har utgjutit människoblodoch ödelagt jordenoch städerna och alla som bor i dem.+ 18  Till vilken nytta är en skulpterad bildnär det är en människa som gjort den? Och till vilken nytta är en metallstaty* och en lögnens lärare? Hur kan den som har gjort dessa värdelösa gudar förtrösta på dem? De är ju stumma!+ 19  Olycka ska drabba den som säger till en träbit: ”Vakna!” eller till en stum sten: ”Vakna! Vägled oss!” Den är överdragen med guld och silver,+men den är fullständigt livlös.*+ 20  Men Jehova är i sitt heliga tempel.+ Stilla er inför honom, hela jorden!’”+

Fotnoter

Eller ”så att den som högläser kan göra det flytande”.
Eller ”sitt slut”.
Eller ”den ljuger inte”.
Eller ”skulle dröja”.
Eller ”så vänta ivrigt”, ”så lev i spänd förväntan”.
Eller möjligen ”tro”.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller möjligen ”och ragla”.
Eller ”gjuten staty”.
Eller ”det finns ingen andedräkt i den”.

Studienoter

Media