Galaterbrevet 5:1–26

5  Det är till denna frihet som Kristus har gjort oss fria. Stå därför fasta,+ och låt ingen tvinga in er under slavoket igen.+  Lyssna på vad jag, Paulus, säger: Om ni blir omskurna är inte Kristus till någon nytta för er.+  Jag intygar återigen att alla som låter omskära sig blir förpliktade att hålla hela lagen.+  Ni som försöker bli förklarade rättfärdiga genom lagen+ är skilda från Kristus. Ni omfattas inte längre av hans generösa omtanke.  Vi för vår del väntar ivrigt på att bli rättfärdiga genom anden och som en följd av tro.  För när man är förenad med Kristus Jesus har det ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren.+ Det som betyder något är att man har tro som kommer till uttryck i kärlek.  Ni började loppet så bra.+ Vem har hindrat er från att fortsätta lyda sanningen?  Vem har övertalat er? Inte han som kallade er!  Lite surdeg får hela degen att jäsa.+ 10  Jag är säker på att ni som är förenade med Herren+ inte kommer att ändra åsikt. Men den som skapar problem för er,+ vem det än är, ska få den dom han förtjänar. 11  Så bröder, om jag fortfarande hade predikat omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Om jag hade gjort det skulle tortyrpålen* inte ha varit någon stötesten.+ 12  Jag önskar att de som skapar problem för er skulle kastrera sig.* 13  Ni blev kallade till frihet, bröder, men utnyttja inte den friheten som en ursäkt för att tillfredsställa syndiga begär,+ utan tjäna varandra i kärlek.+ 14  För hela lagen sammanfattas* i ett enda bud, nämligen: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv.”+ 15  Men om ni fortsätter att såra och angripa varandra+ riskerar ni att förinta varandra.*+ 16  Det jag vill säga är: Fortsätt att följa andens ledning,*+ så kommer ni inte att ge efter för några köttsliga begär.+ 17  För på grund av sitt begär är köttet emot anden och anden emot köttet. De står emot varandra, och därför gör ni inte det ni vill göra.+ 18  Dessutom, om ni leds av anden står ni inte under lag. 19  Men köttets gärningar är tydliga, och de är sexuell omoral,*+ orenhet, skamlöst uppförande,*+ 20  avgudadyrkan, ockultism,*+ fientlighet, konflikter, svartsjuka, vredesutbrott, stridigheter, splittringar, sekterism, 21  avund, supande,+ vilda fester och annat av liknande slag.+ Jag varnar er, precis som jag har gjort förut: De som lever så ska inte ärva Guds rike.+ 22  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet,+ tro, 23  mildhet och självbehärskning.+ Inget av detta strider mot någon lag. 24  Dessutom har de som tillhör Kristus Jesus hängt köttet med dess lustar och begär på pålen.+ 25  Om vi lever i enlighet med anden, låt oss då fortsätta följa andens ledning.+ 26  Låt oss inte bli självupptagna,+ så att vi börjar tävla med varandra+ och avundas varandra.

Fotnoter

Eller ”bli eunucker”, och därigenom diskvalificera sig från att hålla den lag de själva förespråkade.
Eller ”har uppfyllts”.
Eller ”se då till att ni inte blir förintade av varandra”.
Ordagrant ”vandra genom ande”.
Grekiska: porneia. Se Ordförklaringar.
Grekiska: asẹlgeia. Se Ordförklaringar.
Eller ”spiritism”, ”svartkonst”. Det grekiska ordet kan även syfta på bruk av narkotika.

Studienoter

Media