Daniel 9:1–27

9  Under Dareios,+ Ahasvẹros sons, första regeringsår – han som var av medisk härkomst och hade gjorts till kung över kaldéernas rike+  ja under första året av hans regering, urskilde jag, Daniel, i böckerna* hur många år som Jerusalem skulle ligga öde enligt Jehovas ord till profeten Jeremia,+ nämligen 70 år.+  Så jag vände mig till Jehova, den sanne Guden, och bad innerligt till honom. Jag fastade+ och klädde mig i säck och aska.  Jag bad till Jehova, min Gud, och bekände och sa: ”O Jehova, den sanne Guden, du som är stor och vördnadsbjudande, som håller ditt förbund och visar lojal kärlek+ mot dem som älskar dig och följer dina bud,+  vi har syndat och gjort fel, handlat orätt och gjort uppror.+ Vi har vikit av från dina bud och lagar.*  Vi har inte lyssnat på dina tjänare profeterna,+ som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och förfäder och till hela folket i landet.  Du, Jehova, är rättfärdig, men vi är i dag fulla av skam.* Skammen vilar över Judas män och Jerusalems invånare, ja över hela Israel, som du har skingrat till länder i både när och fjärran på grund av deras svek mot dig.+  Jehova, vi är fulla av skam,* vi, våra kungar, våra furstar och våra förfäder, därför att vi har syndat mot dig.  Jehova, vår Gud, du är barmhärtig och förlåtande,+ men vi har gjort uppror mot dig.+ 10  Vi har inte lyssnat på dig, Jehova, vår Gud, och vi har inte följt de lagar du gav oss genom dina tjänare profeterna.+ 11  Hela Israel har överträtt din lag och vänt sig bort från dig och inte lyssnat på dig. Över oss har du utgjutit förbannelsen och den svurna ed som det står om i lagen som den sanne Gudens tjänare Mose skrev ner,+ för vi har syndat mot dig. 12  Du har gjort verklighet av orden du talade mot oss+ och mot de styresmän som härskade över oss* genom att låta stor olycka drabba oss. Under himlen har det aldrig förr inträffat en sådan stor olycka som den som drabbade Jerusalem.+ 13  I enlighet med det som står skrivet i Moses lag drabbade all denna olycka oss,+ och ändå, Jehova, vår Gud, har vi inte vädjat till dig om välvilja,* vi har inte vänt om från våra synder+ och insett hur trofast du är.* 14  Jehova, du var vaksam och lät till slut olyckan drabba oss. Du, Jehova, vår Gud, är rättfärdig i allt du gör, och ändå har vi inte lytt dig.+ 15  Jehova, vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egypten med mäktig hand+ och gjorde ditt namn ryktbart som det är än i dag,+ vi har syndat och handlat orätt. 16  Jehova, du som alltid handlar rättfärdigt,+ vänd nu bort din vrede och ditt raseri från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. För på grund av våra synder och våra förfäders överträdelser blir Jerusalem och ditt folk hånat av alla runt omkring.+ 17  Lyssna, du vår Gud, till din tjänares bön och vädjanden, och för din egen skull, Jehova, låt ditt ansikte lysa över din helgedom+ som ligger öde.+ 18  Min Gud, vänd ditt öra till oss och lyssna! Öppna dina ögon och se ödeläggelsen som drabbat både oss och den stad som bär ditt namn. För vi förlitar oss inte på vår egen rättfärdighet när vi vädjar till dig, utan på din stora barmhärtighet.+ 19  Jehova, hör! Jehova, förlåt!+ Jehova, lyssna och ingrip! Min Gud, för din egen skull, dröj inte. Din stad och ditt folk bär ju ditt namn.”+ 20  Medan jag fortfarande bad och bekände min synd och mitt folk Israels synd och bönföll Jehova, min Gud, om att visa välvilja mot min Guds heliga berg,+ 21  ja medan jag fortfarande bad, kom Gabriel+ till mig, den man som jag tidigare hade sett i en syn.+ Det var vid tiden för kvällsoffret, och jag var helt utmattad. 22  För att hjälpa mig att förstå sa han: ”Daniel, jag har kommit för att ge dig insikt och förstånd. 23  Så fort du började be gick ett budskap ut, och jag har kommit för att delge dig det, för du är innerligt älskad.*+ Lyssna till det jag säger och sätt dig in i synen. 24  Det har fastställts 70 veckor* för ditt folk och din heliga stad,+ för att göra slut på överträdelsen, få synd att upphöra,+ åstadkomma försoning för missgärning,+ införa evig rättfärdighet,+ bekräfta* synen och profetian*+ och smörja det allra heligaste.* 25  Detta ska du veta och inse: Från det att ordet om att återställa och återuppbygga Jerusalem utgår+ tills ledaren,+ Messias,*+ kommer ska det gå 7 veckor och 62 veckor.+ Staden ska återställas och återuppbyggas, med torg och vallgravar, trots svåra tider. 26  Efter de 62 veckorna ska Messias dödas,+ helt utblottad.+ Och en anförare ska komma med sin armé, som ska förstöra staden och den heliga platsen.+ Slutet ska komma genom flodvågen. Och ända till slutet ska det vara krig. Det som är bestämt är ödeläggelse.+ 27  Han ska låta förbundet vara giltigt för de många i en vecka, och i mitten av veckan ska han få slaktoffer och offergåvor att upphöra.+ Och på avskyvärdhetens vinge kommer den som ödelägger,+ och det som är beslutat ska utgjutas över den som ligger öde till dess en utrotning sker.”

Fotnoter

Dvs. de heliga skrifterna.
Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”ansiktets skam”.
Ordagrant ”ansiktets skam”.
Ordagrant ”våra domare som dömde oss”.
Eller ”och ändå har vi inte blidkat Jehovas, vår Guds, ansikte”.
Eller ”visat insikt i din sanning”.
Eller ”mycket dyrbar”, ”högt värderad”.
Dvs. årsveckor.
Ordagrant ”besegla”.
Ordagrant ”profeten”.
Eller ”det högheliga”, ”helighetens helighet”.
Eller ”den Smorde”.

Studienoter

Media