• 1

  • Jerusalem belägras av babylonierna (1, 2)

  • Särskild utbildning av fångar (3–5)

  • De fyra hebréernas tro prövas (6–21)

 • 2

  • Kung Nebukadnessars dröm (1–4)

  • Ingen vis man kan berätta drömmen (5–13)

  • Daniel vänder sig till Gud (14–18)

  • Gud prisas för att han uppenbarat hemligheten (19–23)

  • Daniel berättar drömmen för kungen (24–35)

  • Drömmens uttydning (36–45)

   • Stenen krossar statyn (44, 45)

  • Daniel äras av kungen (46–49)

 • 3

  • Kung Nebukadnessars guldstaty (1–7)

   • Kräver att alla ska tillbe statyn (4–6)

  • Tre hebréer anklagas för lagtrots (8–18)

   • Vägrar tjäna andra gudar (18)

  • Kastas i den brinnande ugnen (19–23)

  • Räddas mirakulöst från elden (24–27)

  • Kungen prisar hebréernas Gud (28–30)

 • 4

  • Kung Nebukadnessar erkänner Guds herravälde (1–3)

  • Drömmen om trädet (4–18)

   • Sju tider (16)

   • Gud är härskare över människorna (17)

  • Daniel tyder drömmen (19–27)

  • Första uppfyllelsen på kungen (28–36)

   • Kungen förlorar förståndet under sju tider (32, 33)

  • Kungen upphöjer himlens Gud (37)

 • 5

  • Kung Belsassars fest (1–4)

  • Skriften på väggen (5–12)

  • Daniel blir ombedd att tyda skriften (13–25)

  • Uttydningen: Babylon ska falla (26–31)

 • 6

  • Persiska ämbetsmän konspirerar mot Daniel (1–9)

  • Daniel fortsätter att be (10–15)

  • Daniel kastas i lejongropen (16–24)

  • Kung Dareios ger ära åt Daniels Gud (25–28)

 • 7

  • Synen med de fyra djuren (1–8)

   • Ett litet horn (8)

  • Den Gamle av dagar intar domstolen (9–14)

   • En människoson blir kung (13, 14)

  • Daniel får veta uttydningen (15–28)

   • De fyra djuren betyder fyra kungar (17)

   • De heliga får riket (18)

   • Tio horn, eller kungar, ska träda fram (24)

 • 8

  • Synen med baggen och bocken (1–14)

   • Ett litet horn uppträder överlägset (9–12)

   • 2 300 kvällar och morgnar (14)

  • Gabriel förklarar synen (15–27)

   • Förklaringen av baggen och bocken (20, 21)

   • En kung med hård uppsyn (23–25)

 • 9

  • Daniels bekännelse (1–19)

   • Landet ska ligga öde i 70 år (2)

  • Gabriel kommer till Daniel (20–23)

  • 70 profetiska veckor förutsägs (24–27)

   • Messias ska framträda efter 69 veckor (25)

   • Messias ska dödas (26)

   • Staden och den heliga platsen ska förstöras (26)

 • 10

  • Daniel styrkt av en budbärare från Gud (1–21)

   • Mikael hjälper ängeln (13)

 • 11

  • Persiens och Greklands kungar (1–4)

  • Söderns kung och nordens kung (5–45)

   • En indrivare (20)

   • Förbundets ledare krossas (22)

   • Fästningarnas gud äras (38)

   • Kraftmätningar mellan söderns kung och nordens kung (40)

   • Rapporter från öster och norr (44)

 • 12

  • ”Ändens tid” och framåt (1–13)

   • Mikael ska gå till handling (1)

   • De som har insikt ska lysa klart (3)

   • Den sanna kunskapen ska bli stor (4)

   • Daniel ska uppstå och få sin andel (13)