• 1

  • Israeliterna lämnar berget Horeb (1–8)

  • Ledare och domare förordnas (9–18)

  • Upproret vid Kades-Barnea (19–46)

   • Israeliterna vägrar gå in i landet (26–33)

   • Misslyckat försök att inta Kanaan (41–46)

 • 2

  • Vandrar i vildmarken i 38 år (1–23)

  • Seger över Sihon, kungen i Hesbon (24–37)

 • 3

  • Seger över Og, kungen i Basan (1–7)

  • Landet öster om Jordan delas upp (8–20)

  • Josua behöver inte vara rädd (21, 22)

  • Mose får inte komma in i landet (23–29)

 • 4

  • Folket uppmanas att lyda (1–14)

   • Glöm inte Guds gärningar (9)

  • Jehova kräver fullständig hängivenhet (15–31)

  • Ingen annan Gud än Jehova (32–40)

  • Asylstäder öster om Jordan (41–43)

  • Introduktion av lagen (44–49)

 • 5

  • Jehovas förbund vid Horeb (1–5)

  • De tio buden upprepas (6–22)

  • Folket blir rädda vid berget Sinai (23–33)

 • 6

  • Älska Jehova av hela ditt hjärta (1–9)

   • ”Jehova, vår Gud, är en enda” (4)

   • Föräldrar ska undervisa barnen (6, 7)

  • Glöm inte Jehova (10–15)

  • Sätt inte Jehova på prov (16–19)

  • Berätta för kommande generationer (20–25)

 • 7

  • Sju folk som ska utplånas (1–6)

  • Varför Israel utvaldes (7–11)

  • Lydnad leder till att det går bra (12–26)

 • 8

  • Tillbakablick på välsignelser från Jehova (1–9)

   • Inte bara leva av bröd (3)

  • Glöm aldrig Jehova (10–20)

 • 9

  • Varför Israel fick landet (1–6)

  • Israeliterna väcker Jehovas vrede fyra gånger (7–29)

   • Guldkalven (7–14)

   • Mose vädjar för folket (15–21, 25–29)

   • Väcker Jehovas vrede tre gånger till (22)

 • 10

  • Två nya stentavlor (1–11)

  • Vad Jehova begär (12–22)

   • Älska och respektera Jehova (12)

 • 11

  • Ni har sett Jehovas storhet (1–7)

  • Det utlovade landet (8–12)

  • Belöningar för lydnad (13–17)

  • Guds ord ska inpräntas i hjärtat (18–25)

  • ”En välsignelse och en förbannelse” (26–32)

 • 12

  • Tillbe Gud på den plats han utväljer (1–14)

  • Tillåtet att äta kött men inte blod (15–28)

  • Tillbe inte Jehova som andra folk tillbad sina gudar (29–32)

 • 13

 • 14

  • Otillåtna sätt att visa sorg (1, 2)

  • Rena och orena djur (3–21)

  • Tiondet till Jehova (22–29)

 • 15

  • Skulder efterskänks vart sjunde år (1–6)

  • Hjälp till de fattiga (7–11)

  • Slavar friges vart sjunde år (12–18)

   • En syl genom slavens öra (16, 17)

  • Förstfödda djur avskils (19–23)

 • 16

  • Påsken, det osyrade brödets högtid (1–8)

  • Veckohögtiden (9–12)

  • Lövhyddohögtiden (13–17)

  • Domare ska tillsättas (18–20)

  • Föremål som är förbjudna i tillbedjan (21, 22)

 • 17

  • Offerdjur får inte ha någon defekt (1)

  • Hur avfällighet ska hanteras (2–7)

  • Komplicerade rättsfall (8–13)

  • Föreskrifter för en framtida kung (14–20)

   • Kungen ska göra en avskrift av lagen (18)

 • 18

  • Prästernas och leviternas andelar (1–8)

  • Ockulta seder förbjudna (9–14)

  • En profet lik Mose (15–19)

  • Hur man känner igen falska profeter (20–22)

 • 19

  • Blodskuld och asylstäder (1–13)

  • Gränsmärken får inte flyttas (14)

  • Vittnen i domstol (15–21)

   • Två eller tre vittnen krävs (15)

 • 20

  • Krigslagar (1–20)

   • Frikallade från militärtjänst (5–9)

 • 21

  • Ouppklarade mord (1–9)

  • Äktenskap med krigsfångar (10–14)

  • Den förstföddes rättigheter (15–17)

  • En upprorisk son (18–21)

  • Den som hängs upp på en påle är förbannad (22, 23)

 • 22

  • Respekt för andras egendom (1–4)

  • Inte klä sig som motsatta könet (5)

  • Omsorg om djur (6, 7)

  • Mur på taket (8)

  • Otillåten blandning (9–11)

  • Tofsar på manteln (12)

  • Lagar om sexuella överträdelser (13–30)

 • 23

  • Sådana som inte får bli en del av Jehovas församling (1–8)

  • Renhet i lägret (9–14)

  • Förrymda slavar (15, 16)

  • Förbud mot prostitution (17, 18)

  • Ränta och löften (19–23)

  • Vad förbipasserande får lov att äta (24, 25)

 • 24

  • Äktenskap och skilsmässa (1–5)

  • Respekt för livet (6–9)

  • Omtanke om de fattiga (10–18)

  • Anvisningar för efterskörd (19–22)

 • 25

  • Regler för prygel (1–3)

  • Bind inte ihop munnen på tröskande oxe (4)

  • Svågeräktenskap (5–10)

  • Otillåtna grepp i slagsmål (11, 12)

  • Rätta vikter och mått (13–16)

  • Amalekiterna ska utplånas (17–19)

 • 26

  • Det första av skörden offras (1–11)

  • Ett andra tionde (12–15)

  • Israel, en särskild egendom för Jehova (16–19)

 • 27

  • Lagen ska skrivas på stenar (1–10)

  • Vid berget Ebal och berget Gerissim (11–14)

  • Förbannelserna blir upplästa (15–26)

 • 28

  • Välsignelser för lydnad (1–14)

  • Förbannelser för olydnad (15–68)

 • 29

  • Förbundet med Israel i Moab (1–13)

  • Varningar för olydnad (14–29)

   • Det som är dolt, det som är uppenbarat (29)

 • 30

  • Israeliterna ska återvända till Jehova (1–10)

  • Jehovas bud är inte för svåra (11–14)

  • Valet mellan liv och död (15–20)

 • 31

  • Moses död närmar sig (1–8)

  • Lagen ska högläsas (9–13)

  • Josua får sitt uppdrag (14, 15)

  • Israeliternas upproriskhet förutsägs (16–30)

   • En sång som israeliterna ska lära sig (19, 22, 30)

 • 32

  • Moses sång (1–47)

   • Jehova, Klippan (4)

   • Israel glömmer sin Klippa (18)

   • ”Min är hämnden” (35)

   • ”Gläd er, ni nationer, tillsammans med hans folk” (43)

  • Mose ska dö på berget Nebo (48–52)

 • 33

  • Mose välsignar stammarna (1–29)

   • Jehovas eviga armar (27)

 • 34

  • Jehova visar landet för Mose (1–4)

  • Mose dör (5–12)