Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Tredje Moseboken 27:1–34

27  Jehova sa sedan till Mose:  ”Säg till israeliterna: ’Om någon ger ett särskilt löfte+ om att offra ett belopp åt Jehova som motsvarar värdet av en person,  ska värdet för en man mellan 20 och 60 år vara 50 siklar* silver efter den heliga platsens standardvikt.*  Om det är en kvinna ska värdet vara 30 siklar.  Om det är en pojke som är mellan 5 och 20 år ska värdet vara 20 siklar och om det är en flicka 10 siklar.  Om det är ett barn mellan 1 månad och 5 år ska värdet för en pojke vara 5 siklar silver och för en flicka 3 siklar silver.  Om det är någon som är 60 år eller äldre ska värdet för en man vara 15 siklar och för en kvinna 10 siklar.  Men om den som gav löftet är så fattig att han inte kan betala beloppet+ ska personen ställas inför prästen, och prästen ska bestämma ett värde. Prästen ska bestämma värdet utifrån vad den som gav löftet har råd med.+  Om löftet gäller ett djur som kan offras åt Jehova ska det som ges åt Jehova bli heligt. 10  Man får inte ersätta eller byta ut ett bra djur mot ett dåligt eller ett dåligt mot ett bra. Men om man byter ut ett djur mot ett annat ska både det första och det andra djuret vara heligt. 11  Om löftet gäller ett orent djur+ som inte får offras åt Jehova ska djuret föras fram inför prästen. 12  Prästen ska fastställa värdet på det, alltefter hur bra eller dåligt det är. Prästens värdering ska gälla. 13  Men om ägaren senare vill köpa tillbaka det ska han lägga till en femtedel av värderingsbeloppet.+ 14  Om någon vill ge* sitt hus som något heligt åt Jehova ska prästen fastställa värdet alltefter hur bra eller dåligt det är. Prästens värdering ska gälla.+ 15  Men om den som har gett* sitt hus vill köpa tillbaka det ska han lägga till en femtedel av värderingsbeloppet, och det ska bli hans. 16  Om någon vill ge* en del av den mark han äger åt Jehova ska värdet beräknas efter hur mycket utsäde som behövs för den: en homer* korn ska motsvara 50 siklar* silver. 17  Om han ger* sin mark under jubelåret+ gäller det beräknade värdet. 18  Men om han ger* sin mark efter jubelåret ska prästen beräkna priset och reducera det efter hur många år det är kvar till nästa jubelår.+ 19  Om den som har gett* marken vill köpa tillbaka den ska han lägga till en femtedel av värderingsbeloppet, och den ska bli hans igen. 20  Om han inte köper tillbaka marken utan den säljs till någon annan kan den inte köpas tillbaka. 21  När marken återlämnas på jubelåret blir den något heligt som tillhör Jehova, som mark som är vigd åt honom. Den ska bli prästernas egendom.+ 22  Om någon ger* mark åt Jehova som han har köpt och som inte är en del av hans ärvda egendom,+ 23  ska prästen räkna ut värdet efter hur många år som är kvar till jubelåret, och han ska betala beloppet samma dag.+ Det är något heligt som tillhör Jehova. 24  Under jubelåret ska marken återgå till den som han köpte den av, till den som äger jorden.+ 25  Allt ska värderas efter den heliga platsens standardvikt* – en sikel är 20 gera.* 26  Men ingen får ge* de förstfödda djuren åt Jehova, eftersom allt förstfött redan tillhör honom.+ Oavsett om det är en tjur eller ett får tillhör det Jehova.+ 27  Om det förstfödda djuret är orent* och han vill köpa tillbaka det ska han betala det fastställda värdet och lägga till en femtedel.+ Men om det inte köps tillbaka ska det säljas enligt det fastställda värdet. 28  Men inget som utan förbehåll har vigts* åt Jehova får säljas eller köpas tillbaka, oavsett om det är en människa, ett djur eller ett stycke mark som han äger. Allt som är vigt åt Jehova är högheligt och tillhör honom.+ 29  En person som är dömd* och avskild för att tillintetgöras får inte köpas tillbaka.+ Han ska dödas.+ 30  En tiondel*+ av landets avkastning, både av markens säd och trädens frukt, tillhör Jehova. Det är något heligt som tillhör Jehova. 31  Om någon senare vill köpa tillbaka något av sitt tionde ska han lägga till en femtedel av värdet. 32  Du ska ge en tiondel av nötboskapen och småboskapen åt Gud. Vart tionde djur* som går under herdens stav ska vara något heligt som tillhör Jehova. 33  Man ska inte undersöka om det är bra eller dåligt, och man ska inte heller byta ut det. Men om han skulle byta ut det ska både det första djuret och det andra djuret vara heligt.+ De får inte köpas tillbaka.’” 34  Detta är de bud till israeliterna som Jehova gav Mose på berget Sinai.+

Fotnoter

570 g. En sikel motsvarade 11,4 g. Se Tillägg B14.
Eller ”efter den heliga sikeln”.
Ordagrant ”helga”.
Ordagrant ”helgat”.
Ordagrant ”helga”.
En homer motsvarade 220 l. Se Tillägg B14.
570 g. En sikel motsvarade 11,4 g. Se Tillägg B14.
Ordagrant ”helgar”.
Ordagrant ”helgar”.
Ordagrant ”helgat”.
Ordagrant ”helgar”.
Eller ”efter den heliga sikeln”.
En gera motsvarade 0,57 g. Se Tillägg B14.
Ordagrant ”helga”.
Uttrycket syftar troligen på djur som hade någon defekt.
Eller ”vigts åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”vigd”.
Eller ”Allt tionde”.
Eller ”huvud”.

Studienoter

Media