Tredje Moseboken 22:1–33

22  Jehova sa sedan till Mose:  ”Säg till Aron och hans söner att de ska vara noga med hur de hanterar* de heliga gåvor som israeliterna helgar åt mig,+ så att de inte vanhelgar mitt heliga namn.+ Jag är Jehova.  Säg till dem: ’Om en av era avkomlingar är oren och ändå närmar sig de heliga gåvor som israeliterna helgar åt Jehova, ska han utplånas.+ Detta ska gälla i generation efter generation. Jag är Jehova.  Ingen av Arons avkomlingar som lider av spetälska+ eller av flytningar+ får äta av de heliga gåvorna förrän han har blivit ren.+ Det får inte heller den som rört vid någon som blivit oren genom att ha tagit på en död person+ eller den som haft sädesuttömning+  eller den som rört vid ett av de orena smådjuren+ som det vimlar av eller den som rört vid en människa som av någon orsak är oren och som skulle kunna göra honom oren.+  Den som rör vid något av detta ska vara oren ända till kvällen och får inte äta av de heliga gåvorna. Han måste bada i vatten.+  När solen har gått ner är han ren. Sedan får han äta av de heliga gåvorna, för det är hans mat.+  Han får inte äta något djur som har självdött eller som har rivits av vilda djur, så att han blir oren.+ Jag är Jehova.  De ska fullgöra sin förpliktelse mot mig, så att de inte drar synd över sig och måste dö för att de vanhelgar de heliga offergåvorna. Jag är Jehova, som gör dem heliga. 10  Ingen obehörig* får äta något heligt.+ Varken en utländsk gäst till en präst eller en inhyrd arbetare får äta något heligt. 11  Men en slav som prästen har köpt får äta av det. Även slavar som är födda i hans hus får äta av hans mat.+ 12  Om en prästdotter gifter sig med någon som inte är präst* får hon inte äta av de heliga gåvorna som har getts som bidrag. 13  Men om en prästdotter blir änka eller skiljer sig och inte har några barn och hon flyttar tillbaka till sin fars hus som i sin ungdom, får hon äta av sin fars mat.+ Men ingen obehörig* får äta av det. 14  Om en man äter något heligt av misstag ska han lägga till en femtedel av värdet och ge det till prästen som en helig offergåva.+ 15  Prästerna får inte vanhelga de heliga gåvor som israeliterna ger som bidrag åt Jehova+ 16  genom att låta dem äta av de heliga gåvorna. Då skulle de dra skuld och straff över israeliterna. Jag är Jehova, som gör dem heliga.’” 17  Jehova sa vidare till Mose: 18  ”Säg till Aron och hans söner och till alla israeliterna: ’När en israelit eller en invandrare i Israel frambär ett brännoffer+ åt Jehova för att uppfylla sina löften eller för att ge en frivillig offergåva,+ 19  måste det vara ett felfritt handjur+ av nötboskapen, fåren eller getterna för att det ska bli godkänt. 20  Ni får inte offra ett defekt djur,+ för då blir ni inte godkända. 21  Om någon frambär ett gemenskapsoffer+ åt Jehova för att uppfylla ett löfte eller ge ett frivilligt offer, ska det vara ett felfritt djur av nötboskapen, fåren eller getterna för att det ska bli godkänt. Det får inte finnas någon defekt på djuret. 22  Inga offerdjur får vara blinda eller ha frakturer, sår, vårtor, skabb eller revorm. Ni får inte föra fram sådana djur åt Jehova eller offra dem på altaret åt Jehova. 23  En tjur eller ett får med en kroppsdel som är för lång eller för kort får ni frambära som ett frivilligt offer, men som löftesoffer kommer ett sådant djur inte att bli godkänt. 24  Ett djur med klämda, krossade, avslitna eller bortskurna testiklar får ni inte frambära åt Jehova, och ni får inte offra det i ert land. 25  Och ni får inte ta emot några sådana djur från en utlänning och bära fram som er Guds bröd, för de är skadade och defekta. De kommer inte att bli godkända.’” 26  Jehova sa till Mose: 27  ”När en kalv, ett lamm eller en killing föds ska ungen få vara hos sin mor i sju dagar,+ men från och med den åttonde dagen är den godkänd som offergåva, ett eldsoffer åt Jehova. 28  Ni ska inte slakta en ko eller ett får på samma dag som dess unge.+ 29  Om ni offrar ett tackoffer åt Jehova+ ska ni offra det på ett sådant sätt att ni blir godkända. 30  Det ska ätas samma dag. Ni får inte spara något av det till nästa morgon.+ Jag är Jehova. 31  Ni ska hålla mina bud och följa dem.+ Jag är Jehova. 32  Ni får inte vanhelga mitt heliga namn,+ utan jag ska hållas helig bland israeliterna.+ Jag är Jehova, som gör er heliga+ 33  och som förde er ut ur Egypten för att visa att jag är er Gud.+ Jag är Jehova.”

Fotnoter

Ordagrant ”de ska avskilja sig själva från”.
Ordagrant ”främling”, dvs. en som inte tillhörde Arons släkt.
Eller ”gifter sig med en främling”.
Ordagrant ”främling”, dvs. en som inte tillhörde Arons släkt.

Studienoter

Media